BTB steunt samen met ETF de Europese maatregelen tegen sociale dumping in de transportsector

Vandaag stemt het Europees parlement over het zogenaamde mobility package, een reeks van Europese maatregelen om de sociale dumping in de transportsector aan te pakken.

Het pakket van maatregelen moet ervoor zorgen dat arbeidsomstandigheden van de vrachtwagenchauffeurs  verbeteren. Een aantal nieuwe regels zullen de handhaving effectiever maken. Ook worden er speciale detacheringsregels voor het internationaal wegvervoer ingevoerd en de regels voor toegang tot de markt voor goederenvervoer worden geactualiseerd.

Het mobility package is het resultaat van 3 jaar lang overleg tussen de Raad, de commissies transport en sociale zaken en  het parlement. Vandaag volgt de definitieve stemming in het Europees parlement.

Frank Moreels, Voorzitter BTB en ETF: “Voor de vakbonden is het belangrijk dat dit mobility package er komt. Uiteraard is het een compromis waarin ook zaken staan die we als vakbond absoluut niet toejuichen. Maar als we de plussen en minnen tegen elkaar afwegen kunnen we zeggen dat dit pakket een grote stap is in de strijd tegen de sociale dumping en eerste stap is in de verbetering van de werkomstandigheden van de chauffeurs.”

In het pakket wordt opgelegd dat de chauffeur minstens 1x per maand naar de thuisbasis moet terugkeren en zijn voertuig binnen de 8 weken moet terug gekeerd zijn. Ook wordt er bevestigd dat het nemen van de lange rust in de vrachtwagen verboden is en blijft.

De slimme tachograaf wordt versneld ingevoerd (volledige invoering binnen de 4 jaar) en zal via data recording voor de inspectiediensten een instrument zijn in de controle van cabotage, detachering en in de strijd tegen sociale dumping. Bijkomend van belang is dat deze tacho ook verplicht wordt voor beroepsvoertuigen <3,5 ton. (de zgn. camionetten)

Ook de cabotage (een nationaal transport in een derde land na een internationaal transport) wordt verstrengd met een afkoelperiode van 4 dagen en is vanaf nu ook geldend voor gecombineerd vervoer (vb containers die binnenkomen via de trein en op een vrachtwagen worden geladen).

De werkgever is verplicht om de detachering van zijn werknemers te melden waarbij de chauffeur een meldingsdocument bij zich dient te hebben. Zo krijgen de inspectiediensten de mogelijkheid om de detachering en de toepassing van het correcte loon voor de chauffeur te controleren.

Frank Moreels: “Na jarenlange strijd van BTB-ABVV en ETF is de invoering van deze reeks maatregelen een syndicale overwinning waar we als vakbond(en) zeer tevreden mee zijn. Uiteraard zullen de uitwerking van dit mobility package nauwgezet opvolgen en blijven hameren dat de transportsector op Europees niveau eerlijker en correcter dient te worden. Europa dient ervoor te zorgen dat de cowboys en fraudeurs in de sector uiteindelijk het onderspit moeten delven.”