Belgische inspectiediensten sociale dumping leveren goed werk maar blijven onderbemand!

Vandaag stelde de Nederlandse vakbond FNV een onderzoeksrapport voor waarbij de dienst naleving cao goederenvervoer (VNB) samenwerkte met ITF (International Transportworkers Federation) en IUF (Internationale vakbond voor voedingssector).

Naar aanleiding van dit onderzoek deed het FNV ook een vergelijking tussen de Belgische en Nederlandse inspectiediensten. Hieruit blijkt dat de Belgische inspectiediensten een gebrek heeft aan middelen en mankracht. Dit zorgt ervoor dat er in ons land nog steeds niet voldoende kan opgetreden worden tegen sociale dumping in het wegvervoer.


BTB-ABVV mocht de laatste maanden van dichtbij ervaren hoe gedreven de Belgische inspectiediensten werken. Zij maken effectief werk van de aanpak van sociale dumping. Vaak met succes maar helaas ook niet altijd. Niet omwille van onkunde. Integendeel. Het probleem ligt in de onderbezetting van de inspectiediensten. Daardoor kunnen malafide transportbedrijven nog steeds door de mazen van het net glippen met alle gevolgen van dien voor hun chauffeurs.


De politiek – onder meer voormalig staatssecretaris De Backer - beloofde de afgelopen jaren dat er honderd extra inspecteurs zouden bijkomen. BTB kaartte herhaaldelijk aan dat van die belofte werk diende – en nog steeds dient – gemaakt te worden. Maar zonder gevolg. Er kwamen alleen vervangingen voor uitstroom. Van die vervangingen werden er geen extra inspecteurs aan de Directie Vervoer toegewezen. Het probleem van sociale dumping wordt nog steeds niet afdoende erkend.


Momenteel beschikt TSW Directie Vervoer over zeven inspecteurs en hun diensthoofd. Vanaf september 2020 zullen dat er nog maar zes zijn. Drie inspecteurs in West-Vlaanderen, twee in Oost-Vlaanderen, één in Limburg en momenteel nog één in Antwerpen. In Vlaams-Brabant en – vanaf september 2020 in Antwerpen - zijn er zelfs helemaal geen inspecteurs. Gezien hun geografische ligging en hun belang voor de transportsector kan het niet dat zij geen doorgedreven inspectieonderzoeken hebben. De inspecteurs uit andere provincies trachten dit met man en macht op te vangen, maar zij kunnen natuurlijk niet meer dan het mogelijke doen.


Onze Belgische inspectiediensten worden door onze Nederlandse collega’s van FNV bestoeft. En terecht. De inspecteurs leveren goed werk. Moesten zij met meer zijn, zouden we onze Nederlandse kameraden gelijk kunnen geven: België zou dan als echt voorbeeldland in de aanpak van sociale dumping kunnen optreden.


De vergelijking tussen België en Nederland vind je hier.


Het onderzoeksrapport kan je hier nalezen.