Logistiek

WAT DOET BTB-ABVV VOOR U?

Bij onze diensten kunt U terecht voor professioneel advies inzake loon-en arbeidsvoorwaarden uit de logistieke sector.
Wij informeren U en onderhandelen voor U op nationaal en op ondernemingsniveau.
Wij verdedigen uw rechten ten opzichte van uw werkgever en/of andere instanties.
Heeft U een probleem met uw werkgever? Wij proberen het conflict op te lossen door met hen te bemiddelen en/of te onderhandelen. Indien het conflict moet beslecht worden voor de Arbeidsrechtbank geven wij U gratis juridische bijstand.
Wij behandelen eveneens uw dossier inzake loonberekening, loontekort, faillissement van uw werkgever en ontslag maar ook bij ziekte, arbeidsongeval, (tijdelijke) werkloosheid, brugpensioen,…
Indien je aangesloten bent bij BTB krijg je per jaar een syndicale premie.

UW VERLONING

Een logistiek medewerker wordt betaald op basis van een uurloon en een anciënniteitstoeslag.
Bij prestaties op zon-en feestdagen komen daar nog de wettelijk voorziene toeslagen bij.
Bij ploegenarbeid komt er nog 7,5% premie bovenop het barema-uurloon indien de arbeidstijd voor 7u begint of na 19u eindigt indien er met verschillende uurroosters gewerkt wordt.
Bij nachtarbeid komt er nog 12,5% premie bovenop het barema-uurloon indien de arbeidstijd valt tussen 20u en 06u met minstens vijf opeenvolgende dagen of indien er met verschillende uurroosters gewerkt wordt. De nachtpremie is niet cumuleerbaar met de ploegenpremie.

De anciënniteitstoeslag komt bovenop het bruto uurloon en bedraagt:

  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 1 jaar: 0,0515
  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 3 jaar: 0,1055
  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 5 jaar: 0,1055
  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 8 jaar: 0,2135
  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 10 jaar: 0,2675
  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 15 jaar: 0,3215
  • Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 20 jaar: 0,3755


Onder bepaalde voorwaarden heeft U op het einde van het kalenderjaar recht op een eindejaarspremie (5% van het bruto jaarloon).
Al deze uurlonen en vergoedingen worden wettelijk vastgelegd in een Nationaal Paritair Comité. BTB zit hier mee aan tafel en waakt dus over uw centen!
Bovendien zijn er nog een aantal extra sociale voordelen (pensioenfonds, hospitalisatieverzekering,…) die via het sociaal fonds geregeld worden.

Download hier de folder