BTB zorgt voor vooruitgang voor fietskoeriers

Op 6 februari 2023 kwam de 38-jarige Sultan Zadran om het leven tijdens een dodehoekongeval met een Flixbus aan het Noordstation in Brussel.

Hij was op dat moment als Uber-fietskoerier aan de slag. Dankzij BTB ligt er - na overleg met Uber - een regeling voor de nabestaanden op tafel. Het akkoord dat we met Uber onderhandelden zorgt er immers voor dat Uber geen onneembaar fort meer is. En ja, Uber bewijst hiermee ook dat het anders wil omgaan met vakbonden en hun leden die voor Uber werken. Hoe is deze ommekeer verlopen? We vroegen het aan Tom Peeters, adjunct v/d federaal secretaris BTB-ABVV Wegvervoer en logistiek.

BM: Tom, het akkoord met Uber deed veel stof opwaaien. Hoe zit dat nu juist?

Tom Peeters: “In oktober 2022 heeft BTB Wegvervoer & Logistiek met Uber België een akkoord gesloten. Deze overeenkomst geeft ons de kans om een sociale dialoog op te starten, we kunnen de chauffeurs vertegenwoordigen en onze professionele dienstverlening aanbieden. Aanleiding was het globale akkoord van ITF en Uber in maart 2022. BTB, samen met het GMB Union in de VK en TWU in Australië, zijn direct mee op de kar gesprongen om in onze landen met Uber een akkoord te sluiten. BTB gelooft immers in sociaal overleg. Niet zoals anderen die niet rond de tafel willen zitten en liever strijd voeren in de rechtbank. De rechtbank dient altijd de laatste stap te zijn in een conflict.

Wij willen de chauffeurs kunnen helpen. Zijn wij het met Uber over alles eens? Helemaal niet, er zijn nog steeds flink wat meningsverschillen die we moeten bespreken en hopelijk oplossen. Zoals het statuut van de koeriers, voor ons zijn het werknemers. Punt. En als ze voor verschillende platformen werken zijn het eventueel zelfstandigen. Vandaag maken ze deel uit van een peer-to-peer-statuut, met quasi geen rechten. Dus daar blijven we nog hard aan werken, bij ieder sociaal overleg. Maar het feit dat het nieuwe management van Uber het geweer van schouder heeft veranderd helpt de koeriers wel sociaal vooruit. Om een oorlog te beëindigen heb je vredesonderhandelingen nodig om tot oplossingen te komen en zo vooruit te gaan.”

BM: Die vooruitgang, hoe uit zich dat?

Tom: “We zitten nu 4 maal per jaar rond de tafel met elkaar waar we de problemen op tafel leggen en waar een open communicatie gevoerd wordt. Uber is voor ons een werkgever zoals al de anderen in de sector. Waar we akkoorden mee kunnen maken die onze leden vooruitbrengen. We bieden iedere dinsdagvoormiddag op de Uber-hub in Brussel een zitdag aan waar chauffeurs met hun vragen terecht kunnen of we helpen hen bij ons op kantoor verder. Zeer belangrijk: we gaan ook het terrein op om te praten. We praten met chauffeurs ‘on the road’. We nodigen Uber-koeriers uit. Allemaal een-op-een-gesprekken, om hen te overtuigen zich aan te sluiten. Met goede argumenten en onze inzet als overtuigingskracht. Want als de werknemers van Uber zich organiseren, staan ze sterker.

Ook langs Uber-kant merk je vooruitgang, ze staan open voor dialoog met ons. Zo kan je problemen sneller oplossen. BTB kijkt ook steeds naar beide kanten van een verhaal, bij een goede verstandhouding kan dat. Fout is fout en daar confronteren we Uber mee, maar als er aan de chauffeurskant fouten gemaakt zijn moeten we dat ook erkennen en in onderling overleg naar oplossingen zoeken.”

BM: Het tragische ongeval van Sultan Zadran kwam hard aan. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?

Tom: “We hebben het direct op de agenda van het sociaal overleg gezet. Dat was twee dagen na het ongeval. Triest toeval maar het moest direct aangepakt worden, voor het gezin dat zonder vader en echtgenoot achterblijft. Uber is er zeer sereen mee omgegaan, ze hebben direct hun verantwoordelijkheid genomen, geen paraplu opengedaan. Zonder dat overleg zou de deur misschien veel langer gesloten zijn gebleven, met alle gevolgen van dien. Wij hebben dan een voorstel aan de familie overgemaakt, zij beslissen nu verder. Sultan was geen lid maar voor ons maakt dat niet uit. We verdedigen iedereen en willen gewoon helpen.

Iedereen heeft zijn rol gespeeld, alleen Flixbus moet nog iets van zich laten horen. We hebben hen geïnterpelleerd naar een verzekering die aangesproken kan worden maar ze zijn – zoals altijd – zeer moeilijk te bereiken. Maar we blijven hen lastig vallen.”

BM: En hoe zie jij het overleg verder evolueren?

Tom: “Het is aan ons om de discussie over de statuten voor fietskoeriers eens en voor altijd te beslechten. Voor ons zijn fietskoeriers, ongeacht op welke manier ze opdrachten krijgen om goederen te vervoeren, transportarbeiders. Dat ze dit doen voor een platformbedrijf of via een applicatie werken, maakt niet uit. Ze horen toe tot het wegvervoer voor rekening van derden, onze core business. Maar momenteel worden vele fietskoeriers aan het werk gezet via de zogenaamde bijkluswet.

BM: Leg dit eens kort even uit wat dit precies is?

De zogenaamde bijkluswet werd in 2018 door huidige premier Decroo (als Minister van Economie) in het leven geroepen waarbij personen diensten aan elkaar kunnen aanbieden (peer to peer) tegen een vergoeding, vrijgesteld van belastingen en met een maximumbedrag van iets meer dan 5000 euro per jaar. Vandaar ook de grote fraude met accounts en zwartwerk. Maar deze manier van werken biedt hen geen enkele sociale bescherming. De deeleconomie, dus ook platformbedrijven, kunnen van deze wet gebruik maken.

BM: Jullie willen dus deze mogelijkheid weg voor fietskoeriers?

Wij willen dat de hele transportsector geen gebruik meer kan maken van deze wetgeving, ongeacht of het over platformbedrijven gaat of niet. Het zou fantastisch zijn dat Uber, net als Takeaway.com, erkennen dat fietskoeriers in de transportsector thuishoren en dus ook het statuut van hun fietskoeriers zou aanpassen! Uber-chauffeurs en -koeriers zijn werknemers (of uitzonderlijk zelfstandige), dat moet de keuze zijn. Dit is een grote focus voor BTB, om stap voor stap dit soort bedrijven uit hun grijze zone te halen en zorgen dat de werknemers veilig beschermd en aan goede voorwaarden kunnen werken in de transportsector. We vragen dan ook regelmatig overleg met de

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne rond platformwerk en het statuut van de fietskoeriers. We gebruiken alle syndicale en politieke mogelijkheden om te zorgen dat voor de transportsector en dus ook de fietskoeriers het peer-to-peer-statuut niet meer gebruikt mag worden. Op die manier kunnen we diegenen die hier momenteel nog massaal mee tewerkgesteld worden eindelijk een deftig statuut met goede loon-en arbeidsvoorwaarden en de nodige bescherming te geven.”