Bet0,0g mee voor een hoger l0,0n!

Op vrijdag 24 september organiseert het ABVV een nationale betoging. We komen op straat om te protesteren tegen de loonwet. De praktische details vind je hier.

Waarom is dat nodig: De loonwet zorgt ervoor dat onze lonen nauwelijks nog mogen stijgen. Er is nood aan een herziening van de wet, zodat echte loonsverhogingen opnieuw mogelijk worden.

Het grotere plaatje: De loonwet dicteert dat onze lonen gelijke tred moeten houden met de lonen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Maar van een eerlijke vergelijking met de buurlanden is geen sprake!

  • Er wordt geen rekening gehouden met de miljarden euro’s loonsubsidies en RSZ-kortingen die onze bedrijven genieten.
  • Naar de productiviteit wordt ook niet gekeken. De OESO stelt nochtans dat de productiviteit van een Belgische werknemer hoger ligt dan in Nederland, Frankrijk of Duitsland.

In 2017 werd de loonwet nog verstrengd door de regering-Michel. De beschikbare marge werd verder uitgehold via kunstmatige ingrepen zoals de ‘correctiefactor’ en de ‘veiligheidsmarge’. De loonnorm werd ook bindend voor alles en iedereen: sterk presterende sectoren kunnen geen hogere loonsverhogingen meer afspreken.

Onze syndicale visie: Wij willen eerlijke en vrije onderhandelingen. Onze eisen zijn:

  1. Een indicatieve loonmarge. Sectoren moeten opnieuw de mogelijkheid krijgen om hogere lonen te onderhandelen.
  2. Een eerlijke vergelijking van onze lonen met de buurlanden door loonsubsidies, RSZ-kortingen en onze hoge productiviteit in rekening te brengen
  3. Schaf de veiligheidsmarge af en hervorm de correctiefactor. Beide mechanismen dienen enkel om de loonmarges kunstmatig laag te houden.