Vorming

Welkom bij BTB S-Cool

Misschien was je voor het eerst kandidaat, misschien draai je al wat langer mee en heb je al BTB-vormingen gevolgd. Dan hebben we nieuws voor je: er is voor elk wat wils! Vanaf 1 september 2024 zal de BTB S-Cool-vorming een modulair vormingstraject worden, waarbij je zal groeien van nieuwe kandidaat tot gemandateerde BTB-afgevaardigde.

Ontdek in deze brochure het ganse BTB-vormingsaanbod! Bespreek dit met je propagandist of secretaris en scherp je sleutelvaardigheden aan om tot een briljante militant geslepen te worden!

Cover brochure NL

Lees meer...

Heb ik recht op opleidingsverlof?


Met het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) kunnen werknemers die in het Vlaams Gewest werken verlof nemen op het werk om een opleiding te volgen. Dit kan als je minstens halftijds tewerkgesteld bent in de privésector. Welke voorwaarden gelden er om VOV te kunnen opnemen? Hoeveel loon krijg je bij de opname van VOV en komt de BTB S-Cool-vorming als opleiding in aanmerking voor VOV? Ontdek het hier!

Welke mogelijkheden heb ik om opleiding te volgen?


In een wereld in verandering, is levenslang leren belangrijker dan ooit. De Arbeidsdeal (Wet van 3 oktober 2022) installeert vanaf 2024 een individueel opleidingsrecht van 5 dagen per jaar voor elke werknemer (in bedrijven met minstens 20 werknemers). Op die manier krijgt iedereen meer kansen om een opleiding te volgen en om te groeien/bij te blijven in zijn of haar job.

Lees meer...