Sociale verkiezingen uitgesteld

Omwille van de corona pandemie en de maatregelen die de verspreiding van het virus moet inperken, zijn de sociale partners overeengekomen om de sociale verkiezingen uit te stellen naar een latere datum in 2020.

In de nationale arbeidsraad wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum bepaald.

Er werd met de sociale partners overeengekomen dat de procedure opgeschort wordt vanaf dag X+36, daags na de uiterlijk datum van het indienen van de lijsten (X+35)

Dit houdt in dat de huidige gemandateerden in ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale afgevaardigden hun bevoegdheden zullen behouden tot de verkiezingen.

De sociale partners verbinden zich ertoe om, gezien de bijzondere omstandigheden, alles in alle rust te laten verlopen in de bedrijven. Daarom worden de kandidatenlijsten nog niet uitgehangen.
Uiteraard houden wij jullie verder op de hoogte.