Van x-35 tot x-28

De werkgever neemt zijn defenitieve beslissing met betrekking tot zijn oorspronkelijke voorstel dat op X-60 voor het CPBW en/of OR werd overgemaakt aan de afgevaardigden in de organen.

Hij zal in zijn beslissing al dan niet rekkening houden met de opmerkingen die door de werknemers-afgevaardigden werden gemaakt. De werkgever dient deze beslissing schriftelijk mee te delen.


Het gaat om:

  • Het aantal technische bedrijfseenheden en hun afbakening
  • De functie van leidinggevend personeel en de indicatieve lijst van personen die deze functie uitoefenen.
  • Voor de OR- de kaderfuncties en de indicatieve lijst van personen die deze functie uitoefenen als er minstens 3 bedienden zijn.

Alle werknemers kunnen kennis nemen van deze informatie, aangezien ze uithangt. De aanplakking kan vervangen worden door een mail, maar enkel als alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.

Het is mogelijk om uiterlijk op X-28 voor de arbeidsrechtbank een beroepsprocedure in te spannen tegen de beslissingen van de werkgever. Deze beroepsprocedure kan betrekking hebben op het aantal TBE’s (beschrijving en limieten), de kader- of directiefuncties, maar niet op de namen die deze functies bekleden, de gegevens zijn immers louter indicatief.
Er is een termijn van slechts 7 dagen. Neem dus zo snel mogelijk contact op met je vakbonds-secretaris als je de beslissing van de werkgever wenst te betwisten. Als je de beslissing niet betwist, zal de procedure voortgaan op die basis en worden de beslissingen definitief tot de verkiezingen van 2024.