Dag X-60, de eerste officiële stap in de procedure

De werkgever moet de procedure voor de organisatie van de sociale verkiezingen opstarten. Hij kan niet aan deze verantwoordelijkheid ontsnappen.

Dat neemt niet weg dat de OR en het CPBW (als die al bestaan) een belangrijke rol te spelen hebben. Het kan soms nodig zijn dat zij de werkgever ‘herinneren’ aan zijn plicht om de procedure te starten.

Het startschot voor de organisatie van de sociale verkiezingen 2020 wordt sowieso gegeven in december 2019. De werkgever legt dan een schriftelijk voorstel voor aan zowel het CPBW als aan de ondernemingsraad. Hij moet dat gelijktijdig doen, hoewel de procedure voor de OR afzonderlijk verloopt van die van het CPBW. Beide organen zijn dus autonoom en duidelijk van elkaar gescheiden.

De eerste openbare en officiële aankondiging door de werkgever over de sociale verkiezingen moet gebeuren tussen uiterlijk 13 en 26 december 2019. Ze heeft betrekking op:

  • De bepaling van de technische bedrijfseenheden (TBE’s).
  • Het op dat moment aantal tewerkgestelde werknemers in de onderneming, opgesplitst per categorie: arbeiders, bedienden (directie en kaderpersoneel inbegrepen) en jonge werknemers (- 25-jarigen).
  • De functies van het leidinggevende personeel en de indicatieve lijst van de personen die deze functie uitoefenen. Deze personen zijn immers niet verkiesbaar en hebben geen stemrecht.
  • De kaderfuncties en de indicatieve lijst van personen die deze functie uitoefenen. Deze informatie is enkel vereist indien de onderneming ten minste 100 werknemers heeft waarvan ten minste 30 bedienden op dag X-60.
  • Een geplande datum voor de verkiezingen.

Alle werknemers kunnen kennis nemen van deze informatie, aangezien deze ook moet worden uitgehangen. De aanplakking kan worden vervangen door een mail indien alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.

Dit document levert het bewijs dat de werkgever de procedure heeft opgestart.

Gedurende 25 werkdagen na dag X-60 kan over deze info worden gediscussieerd en kunnen de vertegenwoordigers van de werknemers eigen voorstellen doen. Het spreekt voor zich dat zowel het voorstel van de werkgever als een eventueel tegenvoorstel van de werknemers rekening moet houden met wat de reglementering ter zake vastlegt.

Let op!
X-60 betreft louter een eerste aankondiging van de sociale verkiezingen. Hiertegen zijn geen beroepsprocedures mogelijk.

Aarzel niet om je secretaris en/of propagandist om raad of bijstand te vragen als je denkt dat er problemen zijn of wanneer je vragen hebt over de procedure. Het ABVV heeft ook een brochure 'ABC van de procedure uitgegeven', die je op hun website kan terugvinden.