Een verkiezingskalender, wat is dat?

De sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats. De volgende worden georganiseerd in 2020.

De datum waarop de verkiezingen voor OR en/of CPBW moeten worden gehouden ligt dit keer tussen 11 en 24 mei. De wet legt deze periode vast en die geldt voor alle ondernemingen die sociale verkiezingen moeten organiseren.

De werknemersvertegenwoordigers en de werkgever moeten deze datum gezamenlijk kiezen en vastleggen. Deze datum moet binnen de wettelijke periode vallen, maar kan weliswaar verschillen van bedrijf tot bedrijf.

 

De verkiezingskalender: 150 dagen voor iedereen

Alle ondernemingen die verkiezingen moeten organiseren worden geacht een vaste verkiezingskalender van 150 dagen te volgen. Het gaat hier om kalenderdagen en niet om werkdagen. De wetgeving voorziet gedurende deze periode in een aantal verplichtingen die werkgevers, vakbonden en kandidaten op bepaalde vaste datums moeten nakomen.

De exacte datum van elk van deze stappen vloeit voort uit de verkiezingsdatum, bepaald door elke onderneming.

 

Wegwijs geraken in de verkiezingskalender

Om je wegwijs te maken in deze kalender, stellen we je één globale kalender ter beschikking die in één document alle kalendermogelijkheden bundelt. Deze kan je hier downloaden.

Met de ABVV app sociale verkiezingen kan je onder andere je eigen verkiezingskalender samenstellen.

Via de verkiezingskalender kom je te weten wat de vaste na te leven datums zijn voor elk van de te nemen stappen in jouw onderneming. En of deze datums in een weekend, op een feestdag of tijdens de schoolvakanties vallen.

 

Over ‘X’ en ‘Y’

In elke stap worden telkens twee terugkerende letters, X en Y, vermeld. Wat betekenen deze letters?

Het zijn twee sleutelmomenten in de verkiezingsprocedure.

  • Y: Verwijst naar de verkiezingsdag. Zodra dag Y vastligt, kunnen alle andere datums hieruit worden afgeleid. Deze datum valt verplicht 90 dagen na dag X.
  • X: Verwijst naar de datum van aanplakking van het officiële bericht dat de sociale verkiezingen aankondigt. Deze dag situeert zich 90 dagen voor dag Y.
    De andere sleutelmomenten (X – 60, X + 28, Y + 15, ...) worden bepaald op basis van X en Y. Het zijn dus spildatums waarrond de sociale verkiezingen zijn opgebouwd.

 

Let op!

Alle datums in de verkiezingskalender zijn uiterste datums. Dit betekent dat het mogelijk is de voorziene handeling vroeger, maar zeker NOOIT later te verrichten.

Wanneer de datums op een zondag of een gebruikelijke inactiviteitsdag vallen, moet de stap uiterlijk de laatste dag voor die zon- of inactiviteitsdag uitgevoerd worden, behalve de aanplakking van de definitieve kandidatenlijsten (op X+77).

Als de verkiezingen over verschillende datums lopen, valt dag Y op de eerste dag van de verkiezingen.