Sociale verkiezingen 2020

Van 11 tot 24 mei 2020 zijn er opnieuw sociale verkiezingen.

Bij de sociale verkiezingen worden er elke 4 jaar werknemersafgavaardigden voor comité voor preventie en bescherming op het werk, en voor de ondernemingsraad verkozen. Iedereen wil dat de werkgever aandacht heeft voor de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers, dat de arbeidsvoorwaarden en lonen gerespecteerd worden, dat het werkritme menselijk is. Iedereen weet dat zijn/haar rechten, zoals het recht op degelijke arbeidskledij, vakantiedagen en een correcte uurrooster geeerbiedigd moet worden...

Daarom zijn er afgevaardigden nodig. Om collega’s te informeren, te adviseren en om hen te verdedigen. Om op te komen voor de rechten van de werknemers. Om er SAMEN voor te gaan.

 

De BTB campagne

Zoals telkens bij sociale verkiezingen wordt er campagne gevoerd. In samenspraak met onze kameraden van ABVV Metaal beslisten we om de grafische lijn van hen over te nemen in onze campagne. Desalnietemin zullen wij niet dezelfde campagne voeren als ABVV Metaal. In onze campagne wordt een eigen stijl gebruikt die wordt toegespitst op de noden van onze leden en sectoren.

 

Thema’s

Sociale verkiezingen moeten natuurlijk opgehangen worden aan een thema. Het leek ons dan ook een goed idee om het leidmotief van onze RESPECT-campagne door te trekken in de campagne voor de komende sociale verkiezingen. Dit naast de slogan van het Federaal ABVV.

Onze bedoelingen moeten duidelijk en combineerbaar zijn bij allerlei thema’s. Ook moet onze slogan inzetbaar zijn in alle stadia van de verkiezingscampagne.
SAMEN...

Voor werkbaar werk, voor een goed pensioen, voor onze sociale rechten, voor betere werkvoorwaarden en hogere lonen, voor gelijke rechten, voor vorming en opleiding, voor de verbetering van precaire arbeidcontracten, voor RESPECT!
Voor het welzijn van onze collega’s en onszelf, nu en in de toekomst. Voor alle mensen die het moeilijk hebben, onder andere door discriminatie of armoede!

 

Laten we er samen voor gaan

Vanaf 21 september trappen we de campagne voor de sociale verkiezingen af, vanaf dan zullen we jullie op regelmatige basis op de hoogte houden van de campagne. Online via onze digitale kanalen zoals de BTB website, Facebook pagina, Twitter acoount, via Instagram, Youtube en via onze digitale nieuwsbrief. Off-line via ons drie maandelijks be motion magazine, affiches en publicaties op je bedrijf en uiteraard via de BTB afgevaardigden op je bedrijf.