BTB zoekt M/V met haar op de tanden

Om de 4 jaar worden er in België sociale verkiezingen georganiseerd.

Hierbij kiezen de werknemers van privé-bedrijven wie hen de komende vier jaar zal vertegenwoordigen in de sociale overlegorganen van hun bedrijf.

In bedrijven met ten minste 50 werknemers worden vertegenwoordigers voor het comité voor preventie en bescherming op het werk verkozen. In bedrijven met meer dan 100 werknemers worden er ook vertegenwoordigers voor de ondernemingsraad verkozen.

 

Wie kan er kandidaat zijn?

Elke vaste werknemer (met uitzondering van leidinggevenden, de preventieadviseur of vertrouwenspersoon) met minstens 6 maanden anciënniteit in het bedrijf kan in mei 2020 kandidaat zijn. Uitzendkrachten kunnen geen kandidaat zijn, maar kunnen vanaf 2020 voor de eerste keer onder bepaalde voorwaarden wel mee stemmen. Je kan je kandidaat stellen voor de ondernemingsraad (OR) en voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

 

Wat zijn de taken van de OR en het CPBW?

In de ondernemingsraad beslis je mee over het arbeidsreglement, de vakantiekalender, het beheer van de sociale kas (indien van toepassing in je bedrijf), de ontslagcriteria bij herstructureringen, het vervoersplan of de fietsvergoeding, de voordracht van de bedrijfsrevisor,... Je kan voorstellen doen rond tewerkstelling, arbeidsvoorwaarden, loonbeleid, onthaal van nieuwe medewerkers, nachtarbeid, digitalisering, werkbaar werk... of zaken aanklagen zoals bijvoorbeeld dagcontracten of structureel personeelstekort.

In de ondernemingsraad wordt er ook toelichting geven over de financiële situatie van je bedrijf en heb je de mogelijkheid hierrond een aantal vragen te stellen en eventuele voorstellen te doen. Je kan ook nagaan wat de intenties zijn van de werkgever op het vlak van duurzaamheid en werkgelegenheid.

In het comité voor preventie en bescherming op het werk ga je samen met je collega-afgevaardigden na welke problemen er zijn op het vlak van veiligheid en gezondheid van je collega’s op de werkvloer. Je gaat in discussie met je werkgever over werkdruk, arbeidsritme, arbeidsongevallen en de preventie ervan, ziekte, de juiste werkkledij, persoonlijke beschermingsmiddelen en werkinstrumenten... Je bekijkt hoe je nieuwe collega’s of interimarissen kan inlichten over de gevaren van hun job en je staat collega’s onder meer bij in geval van terugkeer na langdurige ziekte.

Als lid van de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk wordt er van verwacht dat je je collega’s, secretaris en of propagandist op de hoogte houd over de gang van zaken binnen de OR.

 

Ben ik beschermd?

Als lid van de OR of het CPBW steek je je nek uit om je collega’s te helpen en bij te staan. Daarom werd in de wetgeving voorzien dat kandidaten bij de sociale verkiezingen beschermd worden tegen ontslag. Je bent wel pas vier maanden voor de sociale verkiezingen plaatsvinden in je bedrijf beschermd. Maak dus voor eind januari geen “reclame” dat je je kandidaat zal stellen voor de sociale verkiezingen.

Let op! Deze bescherming is geen vrijgeleide om zomaar je zin te doen. Je mag kritiek uiten op je werkgever, de manier van werken in het bedrijf aanklagen, een collega helpen of bijstaan tijdens de werkuren, maar je blijft steeds beleefd en respectvol. Als afgevaardigde heb je een voorbeeldfunctie, handel daar ook naar.

 

SAMEN

Als lid van de OR of het CPBW krijg je een aantal verantwoordelijkheden, maar je staat er nooit alleen voor. Onze BTB-secretarissen en -propagandisten kennen het reilen en zeilen in je sector. Zij staan je steeds bij, verschaffen je alle nodige informatie en brengen je in contact met délégués uit andere bedrijven om ervaringen te delen of van elkaar te leren. Als BTB voorzien we ook in de vorming van onze délégués. Hier leer je de kneepjes van het vak, de werking van de OR en het CPBW, sociale wetgeving en onderhandelingstechnieken.

 

Hoe word ik kandidaat?

Kan je goed luisteren en discussiëren? Goesting om je in te zetten voor je collega’s? Zie je het zitten om te onderhandelen? Laten we er dan SAMEN voor gaan!

Iedereen wil dat de werkgever aandacht heeft voor de gezondheid en veiligheid, dat de arbeidsvoorwaarden en lonen gerespecteerd worden, dat het werkritme menselijk is. Iedereen weet dat zijn/haar rechten zoals het recht op degelijke arbeidskledij, vakantiedagen of een correct uurrooster geëerbiedigd moeten worden, ...

Wil je meer info of wil je je onmiddellijk kandidaat stellen? Spreek een délégué in je bedrijf aan of contacteer je lokale BTB-secretariaat. Je kan ook het formulier op onze website of op deze brochure invullen en terugsturen naar:

BTB-ABVV
Sociale verkiezingen (4de verdiep)
Paardenmarkt 66
2000 Antwerpen

 

SV2020 kandidaat btb