De kiesbureau-getuigen: essentieel op verkiezingsdag!

De start van de sociale verkiezingen staan voor de deur. Alles wordt in gereedheid gebracht om werknemers hun stem te laten uitbrengen op kandidaten van wie zij vinden dat hun belangen het best worden verdedigd. Spannende tijden voor de kandidaten maar ook voor de leden van het kiesbureau want zij hebben een belangrijke rol te vervullen in het verloop van de stemming.
Naast een Voorzitter, secretaris en bijzitters, zijn er ook getuigen die controleren of alles correct verloopt, een cruciale rol dus.

Getuigen zijn, is een vertrouwensopdracht, een waarborg tegen elke mogelijke manipulatie die BTB-kandidaten zou kunnen benadelen. Want elke stem telt en een foute telling kan verregaande gevolgen hebben in het toekennen van de beschikbare mandaten in de overlegorganen voor de volgende 4 jaar. Elke vakbondsorganisatie die kandidaten heeft ingediend mag per stembureau 1 effectieve en 1 plaatsvervanger aanduiden als getuige om de verkiezingsprocedure mee op te volgen. Dat start vanaf het versturen van de oproepingsbrieven tot de ondertekening van het proces verbaal dat het resultaat een wettelijk kader geeft.

Ben jij aangeduid als getuigen voor BTB? Bereid je dan goed voor op de rol die ja zal vervullen.
Het ABVV heeft een handige getuigengids die je hiervoor kan gebruiken tijdens je voorbereiding maar zeker ook tijdens de je werkzaamheden in het kiesbureau.

Je de gids hier downloaden. https://abvv.be/getuigengids-socialeverkiezingen2024

Belangrijke boodschap aan al onze BTB getuigen:
- Laat je niet intimideren door je werkgever of anderen in het uitvoeren van je taak
- Laat elke onregelmatigheid noteren in het proces verbaal.
- Aarzel niet om je secretaris van BTB onmiddellijk te contacteren wanneer iemand je tegenwerkt in het uitvoeren van je belangrijke taak.

Bedankt voor je inzet en waakzaamheid! Sterk werk!

Knipsel getuigengids abvvsite