Hoe een stoefbrief maken ?

Nu de campagne sociale verkiezingen stilaan naar een climax loopt en de verkiezingen in zicht komen, is het belangrijk om jullie collega’s te tonen wat jullie de voorbije 4 jaar gepresteerd hebben en wat jullie de komende 4 jaar zoal willen aanpakken.

Daarvoor is het belangrijk om als délégué en als syndicaal team even stil te staan bij wat jullie de voorbij 4 jaar allemaal hebben gerealiseerd. Heel wat mensen vergeten immers jullie realisaties van de voorbije jaren snel.

Om deze realisaties nog eens onder de aandacht te brengen bij jullie collega’s kan je een stoefbrief maken. Maar hoe begin je hier nu juist aan? Neem eerst even de tijd om na te denken en te noteren wat er allemaal gebeurde de afgelopen 4 jaar. Hoe jullie als fractie daarop gereageerd hebben en wat jullie gedaan hebben voor de mensen.

Hoe klein en (op het eerste zicht) nietszeggend jullie inzet ook geweest is. Werd er een cao 90 ingevoerd? Een “Corona” premie ingevoerd? Werden er dankzij jullie tussenkomst op het CPBW maatregelen getroffen bij onveilige situaties? Werden er door een staking of andere acties een aantal zaken gerealiseerd?

Met welke syndicale situaties zijn jullie geconfronteerd de voorbije 4 jaar?

  • Lock-down
  • Werkloosheid
  • Vraag naar meer flexibiliteit
  • Onveilige toestanden op de werkplaats

Welke syndicale acties werden daar eventueel tegenover gezet?

  • Contact opnemen met ABVV-diensten i.v.m. tijdelijke werkloosheid
  • Vragen van collega’s beantwoorden
  • Oplossingen zoeken met de werkgever
  • Onderhandelen voor premies of bijpassingen tijdelijke werkloosheid

Waar was jullie team sterk in? Waar maakten jullie als ABVV/BTB- Team het verschil voor jullie collega’s?

Tips:
Laat dit niet te lang liggen, maar begin eraan en neem dit op regelmatige basis weer op om eventuele aanvullingen te kunnen doen. Noteer zeker ook zaken die je tussendoor te binnen schieten meteen.
Gat in je geheugen? Check je mailbox, hoor eens rond bij je collega’s, bij je mede-syndicalisten, kijk eens in je whatsapp- en Messenger-berichten, om al jullie prestaties en harde werk voor de geest te halen.

Een stoefbrief-sjabloon vinden jullie in de tool box.