Liveblog Corona

Op deze pagina verzamelen we alle interessante en relevante informatie voor de werknemers uit onze sector.

Laatste update: 13/05/2020 - 12u

 

Terug aan het werk

Corona in vraag en antwoord

Algemene info en maatregelen - meertalige info

Liveblog COVID-19  -  FOD Mobiliteit

Welke maatregelen werden door de regering genomen om de werknemers tijdens de Corona-crisis tegemoet te komen?

Vakantiedagen

Certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk.

Verlenging nascholing Code 95 (Vlaanderen)

Tijdelijke uitzondering op de rij- en rusttijden tot en met 30.04.20200.04.2020

Opheffing cabineverbod

Informatie over landen

Real-time informatie van de world transport organisation (IRU) - Engels

Real-time grensinformatie - Engels

Tijdelijk werkloos? Wat moet je doen ?

Info voor werkzoekenden

Wat als de bank een attest vraagt voor tijdelijke werkloosheid?

Grensarbeid en coronavirus : wat moet je weten ?

 

 

Terug aan het werk

Niet beschermt? Niet veilig? Niet werken!

Generieke gids om verspreiding van COVID-19 op de werkvloer tegen te gaan.

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 in de verhuissector tegen te gaan.

 

 

 

Welke maatregelen werden door de regering genomen om de werknemers tijdens de Corona-crisis tegemoet te komen?

FEDERALE REGERING

Tijdelijke werkloosheid
De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.
Gezien het groot aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis, zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Zowel de werkgever als de werknemer moeten echter nog steeds zelf een aanvraag doen.

Maak je dossier tijdelijke werkloosheid (zowel voor economische werkloosheid als voor overmacht) in orde door contact op te nemen met je vakbond (onze contactgegevens vind je terug op onze website www.btb-abvv.be).
Voor de periode van 01.02.2020 tot 30.06.2020 ontvang je als werknemer, zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden, een uitkering gelijk aan 70% van je gemiddeld geplafonneerd loon (plafond op € 2.754,76 per maand).
De werknemer die tijdelijk werkloos wordt wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 € per dag, ten laste van de RVA.
Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

De extra vergoeding van 5,63 € per dag kan worden gecombineerd met supplementen ten laste van de werkgever (of het fonds voor bestaanszekerheid), naast hun werkloosheidsuitkering voor elke werkloosheidsdag, indien dit op sectorniveau of op bedrijfsvlak werd overeengekomen.
Voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens economische redenen ligt de situatie iets anders. Werknemers die tijdelijk werkloos zijn omwille van economische redenen, hebben recht op een supplement van minimum 2,- € per werkloosheidsdag, te betalen door de werkgever. Hogere bedragen zijn mogelijk op sector- of bedrijfsvlak overeengekomen en te betalen door de werkgever of het sociaal fonds van de sector.
Bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen heb je dus geen recht op het supplement van 5,63 € per dag.
De werkgever kan echter vrij eenvoudig bij de RVA de reden van de werkloosheid laten omzetten in “overmacht”.

Vakantiegeld
De dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor en meegerekend in het jaarlijkse vakantiegeld van de werknemers.

Belastingen
Er zal een automatische verlenging van de betalingstermijnen van de personenbelasting (twee maanden) worden ingevoerd, bovenop de normale betaaltermijn, dit zonder aanrekening van nalatigheidsintresten.

Hypothecaire kredieten
De financiële sector engageert zich om hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.

 

VLAAMSE OVERHEID

Water- en energiefactuur
Elke werknemer die tijdelijk werkloos werd door de corona-crisis, krijgt van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur. Het bedrag van de tegemoetkoming bedraagt € 202,68. De tegemoetkoming wordt zo snel mogelijk automatisch gestort op de rekening van de werknemer, je moet er dus zelf niets voor doen.
Tijdens de corona-crisis zullen geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.
Er zullen ook geen budgetmeters worden geplaatst.

De voorwaarden vind je hier terug:
https://www.vlaanderen.be/corona-tegemoetkoming-water-en-energiefactuur-voor-wie-tijdelijk-werkloos-werd

 

WAALSE OVERHEID

Gas en elektriciteit
Maatregelen worden genomen voor de burgers die zich in een precaire situatie bevinden om de levering van gas en elektriciteit te verzekeren: gedurende de quarantaine zullen geen mensen worden afgesloten van gas en elektriciteit en zullen geen nieuwe budgetmeters worden geplaatst.
https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-la-wallonie-debloque-350-millions-eu-daides

 

 

Kan je eisen dat je werkgever je geplande vakantie annuleert nu je toch niet op reis kan? En bouw je verlofrechten op voor volgend jaar als je tijdelijk werkloos (TW) bent? Een antwoord op alle vragen over vakantie.

Kan je je geplande vakantie eenzijdig annuleren?

Neen, ook niet als je tijdelijk werkloos bent. “Maar in onderling overleg kan alles. Datis het principe van jaarlijkse vakantie”, zegt Nele Mertens van hr-dienstverleningsgroep Acerta. “Dat betekent in principe dat noch de werknemer noch
de werkgever eenzijdig kan beslissen dat de vakantie geannuleerd wordt. Ook wanneer er vakantie genomen wordt, gebeurt in onderling overleg.”

Kan de werkgever eenzijdig al goedgekeurde vakantie annuleren?

In sommige gevallen wel. Of je tijdelijk werkloos bent of niet, maakt niet uit. “De werkgever moet dan wel grondige redenen hebben en moet die afwegen tegen de belangen van de werknemer”, zegt Cynthia Smeyers van Attentia. “Dat zijn discussies die vaak in de rechtbank eindigen, want wettelijk is er niets bepaald. Daarom raden we aan zoveel mogelijk te regelen in overleg.”

Kan de werkgever je dwingen om vakantie en/of overuren op te nemen voor je TW ingaat?

“Als het gaat om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan de werkgever je niet dwingen om eerst vakantie of overuren op te nemen, maar wel inhaalrust”, verduidelijkt de woordvoerster van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V).

Kan je terwijl je TW bent vakantie aanvragen?

“Dat is mogelijk. Als werkgever kan je nog steeds toestaan dat werknemers vakantie opnemen. De werknemer krijgt dan zijn loon (vakantiegeld) in plaats van een werkloosheidsuitkering, wat financieel meestal voordeliger is.”

Bouw je vakantierechten op voor volgend jaar tijdens je TW ?

“Ja. De dagen ‘tijdelijke werkloosheid corona’ worden gelijkgesteld. Ze zullen dus geen impact hebben op je vakantierechten

Gelden deze regels voor alle werknemers?

“Neen, enkel voor werknemers in de privésector. 

 

 

Certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk

Dit formulier, dat opgesteld werd door de Belgische overheid, geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsrelatie met de werknemer aan te tonen. Het dient als bewijs om aan te tonen dat het nodig is om de grens over te steken in het kader van de COVID19 situatie.

Bepaalde landen, zoals Frankrijk, eisen een dergelijk attest. Of er ook in andere landen een dergelijk attest wordt vereist, moet nagegaan worden in het betrokken land.

In België is er momenteel geen attestatiesysteem voorzien. Los van enige verplichting, kan het wel handig zijn dat bedrijven zelf iets voorzien voor hun medewerkers, maar er is dus geen verplicht systeem of model. Men moet er wel rekening mee houden dat niet alle verplaatsingen zijn toegelaten in België.

Dit certificaat moet slechts eenmalig ingevuld worden en blijft geldig gedurende de crisisperiode.

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/certificaat-dat-de-noodzaak-aantoont-om-de-grens-over-te-steken-voor-het-werk

Formulier enkel beschikbaar in het Engels: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Certificateneedtocrosstheborder.pdf

 

 

Verlenging nascholing Code 95 (Vlaanderen)

Chauffeurs waarvan de geldigheidsduur van de code 95 vervallen is vanaf 16 maart 2020 of nog zal vervallen voor het einde van de noodmaatregelen, krijgen een verlenging van vier maand. Deze verlenging gaat in op de dag, volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.
De termijn om nascholing te volgen wordt dan ook verlengd met vier maand. Kredietpunten van eerdere opleidingen zullen hiervoor uitzonderlijk langer dan vijf jaar geldig zijn en dus toch nog kunnen meetellen voor de 35 uur nascholing.
Chauffeurs die zich in die situatie bevinden krijgen voorrang om afspraken voor opleidingen te maken
Als het rijgeschiktheidsattest in de periode van de noodmaatregelen zou vervallen, dan wordt dit verlengd op voorwaarde dat de chauffeur binnen 15 dagen na de einddatum van de noodmaatregelen de bevoegde dienst contacteer om een afspraak vast te leggen.

MEDISCHE SCHIFTING

Voorlopig gaan de onderzoeken voor de medische schifting in de mate van het mogelijke nog door. Als deze ook zouden worden stopgezet en het rijgeschiktheidsattest daardoor in de periode van de noodmaatregelen zou vervallen, dan wordt dit verlengd op voorwaarde dat de chauffeur binnen een periode van 15 dagen na de einddatum van de noodmaatregelen de bevoegde dienst contacteert om een afspraak te maken.

 

 

De versoepeling van de rij- en rusttijden wordt verlengd tot 30 april en uitgebreid

  • 60 uur wekelijkse rijtijd (i.p.v. 56 uur)
  • 96 uur tweewekelijkse rijtijd (i.p.v. 90 uur)
  • De mogelijkheid om de wekelijkse rusttijd uit te stellen tot na 7 perioden van 24 uur.
  • 24 uur normale wekelijkse rusttijd (i.p.v. 45 uur) – inkorting zonder compensatie.

 

 

Opheffing cabineverbod

Naast de al bestaande vrijstellingen wordt in België van 26 maart tot 25 april 2020 het ‘cabineverbod’ opgeheven. Dit betekent dat chauffeurs hun normale wekelijkse rust in de cabine van het voertuig mogen nemen, op voorwaarde dat dit voertuig hiertoe is uitgerust. Deze vrijstelling geldt voor nationaal en internationaal goederenvervoer en is niet beperkt tot het vervoer van uitsluitend levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen.

Verder mag vanaf 1 april tot en met 30 april 2020 de normale wekelijkse 45 uurs rust worden verkort tot 24 uur. Deze verkorting hoeft niet gecompenseerd te worden. Deze vrijstelling geldt uitsluitend voor het vervoer van levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen.

De betrokken chauffeurs moeten de reden voor het afwijken van de toegelaten limieten wel vermelden op de print-outs of op de achterzijde van de tachograafschijf, meldt TLN woensdag in haar liveblog.

Het is verder van belang te weten dat België de dagelijkse rijtijd niet versoepelt, daar waar dat in Frankrijk en Nederland bijvoorbeeld wel het geval is. "Mocht je tegen een boete aanlopen in België als gevolg van vrijstellingen in het buitenland die niet in België gelden, betaal dan geen onmiddellijke inning maar vraag altijd om een consignatie. Alleen dan kun je de boete later in beroep aanvechten", aldus TLN.

 

 

Informatie over landen

(Rekening houden met het feit dat de situatie van dag tot dag en zelfs van uur tot uur evolueert)

27.04.2020 : 

Mondkapjes voor vrachtwagenchauffeurs verplicht in meerdere Europese landen. Alle Duitse deelstaten hebben wetgeving ingevoerd die het gebruik van mondkapjes verplicht stelt om verdere verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen.

Ook in Polen zijn sinds donderdag chauffeurs die in Polen aan het werk zijn verplicht een mondkapje te dragen wanneer ze zich buiten hun cabine bevinden. Indien er twee personen in de cabine zijn moeten beiden tijdens het rijden een mondkapje dragen.

Ook in Oostenrijk zijn mondkapjes verplicht. Het is zelfs zo dat je een boete van 25 euro krijgt wanneer je geen mondkapje draagt zodra je de cabine verlaten hebt.

 

 

Goed nieuws! De Europese Commissie heeft aanbevelingen verstrekt aan de lidstaten zodat chauffeurs ongehinderd de grenzen kunnen oversteken om zich van en naar hun werk te verplaatsen, mits zij een bekwaamheidsattest of een attest van de werkgever kunnen voorleggen.

 

Duitsland

23.03.2020: Grens met Polen: geen live informatie.

 

Frankrijk

27.04.2020 : Geen verlenging van de opschorting rijverboden voor voertuigen >7,5 ton in Frankrijk. Het klassiek weekendrijverbod van zaterdag 22u00 tot zondag 22u00 is opnieuw van kracht.

15.04.2020: 

In Frankrijk is voortaan het Europese attest verplicht. Alleen voor cabotage geldt het vorige werkgeversattest nog. Voor zelfstandigen blijft het ‘Attestation de déplacement dérogatoire’ gelden.

Eindelijk duidelijkheid! Frankrijk bevestigt dat het Europees certificaat voor internationaal vrachtvervoer  alle Franse attesten vervangt. Enkel bij cabotage hebt u een "justificatif de déplacement professionnel" nodig.

Download het certificaat via https://febetra.be/europa/#Frankrijk 

25.03.2020 : Toegangsproblemen Haven van Calais.

Sinds deze ochtend is het bijzonder druk in de richting van haven van Calais.
De N216 is verzadigd. De wisselaar nr.47 is afgesloten op de A16 in de richting Duinkerke/Boulogne sur Mer.

20.03.2020 : Chauffeurs moeten attesten kunnen voorleggen die bewijzen dat hun verplaatsing voor professionele redenen is.

Attest persoonlijk in te vullen voor elke professionele verplaatsing (elke keer opnieuw):
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-fr.pdf

Attest slechts éénmaal in te vullen door de werkgever voor professionele verplaatsingen:

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif-deplacement-professionnel-fr.pdf 

De chauffeur moet een gezondheidsverklaring bij zich hebben om door Frankrijk te kunnen rijden. Deze verklaring moet echter elke dag vernieuwd worden. Er zijn al gevallen bekend waarbij de chauffeur een boete kreeg vanwege een onjuiste datum.

Rij- en rusttijden: dagelijkse rijtijd uitgebreid tot 10 uur per dag. Chauffeurs kunnen er ook voor kiezen om 11 u per dag te rijden gedurende maximum 2 dagen per week.
Uitbreiding van de wekelijkse rijtijd tot 60 u per week en 110 u voor twee opeenvolgende weken, op voorwaarde dat deze uitbreiding de wettelijke voorzieningen op de rij- en rusttijden van chauffeurs respecteert.

De Franse regering heeft beslist om de rijverboden voor alle voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton op te heffen tot en met 20 april.

Verbod op dubbele bemanning in de vrachtwagen.

In de vrachtwagen moet een voorraad water, zeep en wegwerphanddoekjes aanwezig zijn. Als water en zeep niet mogelijk zijn, mag dit vervangen worden door hydro-alcoholische gel.

Als bovenstaande zaken in de vrachtwagen aanwezig zijn, mogen laad- en losplaatsen chauffeurs nooit toegang weigeren tot deze laad- en losplaatsen.

Ook de laad- en losplaatsen moeten voorzien zijn van water en zeep of hydroalcoholische gel. Als de chauffeurs aan de hygiënevoorwaarden voldoen, moeten zij toegang krijgen tot de water- en zeepvoorzieningen of de hydroalcoholische gel op deze laad- en losplaatsen

De levering en ondertekening van transportdocumenten gebeurt zonder contact tussen mensen.

De levering vindt plaats op de door de opdrachtgever aangewezen plaats en wordt vermeld op het vervoersdocument.

De ontvanger of zijn vertegenwoordiger kan niet verplicht worden om een document op welk medium dan ook te ondertekenen. De levering wordt geacht aan de overeenkomst te voldoen, tenzij op welke wijze dan ook een klacht wordt ingediend. Deze klacht kan ook overgemaakt worden lang elektronische weg. De klacht moet overgemaakt worden uiterlijk aan het einde van de in de overeenkomst bepaalde periode of bij gebrek aan een contractuele bepaling om 12.00 uur op de eerste werkdag na de levering van de goederen.

 

Bulgarije

26.03.2020 : De grenzen zijn gesloten voor buitenlandse reizigers, het vrachtverkeer kan wel gewoon doorgang vinden.
De wachttijd aan de Turks-Bulgaarse grens is enorm. Om Turkije in te komen via de belangrijkste grensovergang vanuit Bulgarije (Kapitan Andreevo) moet men rekening houden met fikse vertraging. De Turkse overheid weert op dit moment vrachtwagenchauffeurs uit risicolanden, of Nederland en België daar ook onder vallen, is helaas niet bekend.

 

Hongarije

26.03.2020 : Het land heeft al haar grenzen gesloten voor internationale reizigers, het vrachtverkeer kan wel gewoon doorgang vinden. Echter, er zijn lange wachtrijen aan de Hongaarse grenzen. Het transitvervoer mag alleen bepaalde routes en tankstations gebruiken.


Italië

20.03.2020 : Toegang voor vrachtwagens op voorwaarde dat de chauffeurs uitgerust zijn met een masker en handschoenen en dat zij het grondgebied binnen de 72 uren verlaten.

 

Kroatië 

26.03.2020 : In Kroatië zijn alle grenzen gesloten voor internationale reizigers, behalve voor bepaalde groepen en transit-reizigers. Het (internationale) vrachtverkeer is wel toegestaan. De wachttijden lijken niet anders dan normaal op dit moment.


Litouwen

23.03.2020: Grens naar Belarus: 7 u wachttijd.
23.03.2020: Grens naar Rusland (Kalingrad): 11 u wachttijd.


Luxemburg

20.03.2020: Geen problemen – soepelere rij- en rusttijden.


Nederland

20.03.2020: Geen problemen – soepelere rij- en rusttijden.


Oekraïne

23.03.2020: Grens met Polen: Ravka Ruska 22 u wachttijd – Podkarpacie 29 u wachttijd.


Oostenrijk

13.03.2020: Weekendverbod voor vrachtwagens > 7,5 ton opgeheven tot 03.04.2020.


Polen

Vanaf donderdag 16 april, is iedereen in Polen verplicht in het openbaar zijn neus en mond te bedekken met een mondkapje, doekje of sjaal. Hierdoor moeten ook chauffeurs een mondkapje, of een andere manier van mond- en neusbedekking, bij zich hebben én dragen op het moment dat zij hun cabine verlaten. Bijvoorbeeld voor laad- en loswerkzaamheden maar ook bij het communiceren aan de grens met bijvoorbeeld de douane.

Deze maatregel zou voor onbepaalde tijd gelden.

Heb je geen mondkapjes? In Polen zouden mondkapjes van circa 1 euro, of 5 euro voor meervoudig gebruik, nog te koop zijn bij de apotheek, zolang de voorraad strekt uiteraard.

 

Roemenië

16.03.2020: Internationale chauffeurs worden 14 dagen in quarantaine geplaatst.

 

Servië

26.03.2020 : In Servië is de avondklok ingesteld: van vijf uur ’s middags tot vijf uur ’s ochtends mag niemand op straat komen. Dit geldt ook voor het wegvervoer. De grenzen zijn op dit moment open voor het internationale vrachtverkeer, maar wel gesloten voor internationale reizigers.
Transitvervoer heeft twaalf uur de tijd om door Servië heen te reizen. De wachttijden aan de grenzen voor het vrachtverkeer lijken mee te vallen, met uitzondering van de Servisch-Hongaarse grens (Horgoš). Maar dat is altijd een drukke overgang, met veel wachttijden voor het vrachtverkeer.

 

Slovenië

26.03.2020 : In Slovenië is de grens met Italië gesloten, ook voor het vrachtverkeer. De andere grenzen zijn nog open voor het (internationale) vrachtvervoer.

 

Tsjechië

Grenzen open of gesloten: situatie verandert van dag tot dag.

 

Turkije

26.03.2020 : De grenzen zijn gesloten voor buitenlandse reizigers, het vrachtverkeer kan wel gewoon doorgang vinden.
De wachttijd aan de Turks-Bulgaarse grens is enorm. Om Turkije in te komen via de belangrijkste grensovergang vanuit Bulgarije (Kapitan Andreevo) moet men rekening houden met fikse vertraging. De Turkse overheid weert op dit moment vrachtwagenchauffeurs uit risicolanden, of Nederland en België daar ook onder vallen, is helaas niet bekend.