Congres EVV - tussenkomst BTB over sociale dumping

Tussenkomst van Véronique De Roeck over sociale dumping op het 14de EVV Congres.

Mijn naam is Véronique De Roeck en ik vertegenwoordig de transportbond van het Belgische ABVV.

De afgelopen jaren werden meer en meer werknemers uit diverse economische sectoren slachtoffer van sociale dumping. Zij werken in de bouw, de schoonmaak, de vleesindustrie en zelfs in de IT-sector, en uiteraard ook in de transportsector. We kennen allemaal de verhalen van de Oost-Europese truckers die kamperen op snelwegparkings en weken naeen rijden zonder de kans om bij hun gezin te zijn.

Op de werkvloer wordt nog steeds concurrentie tussen werknemers georganiseerd. Dit leidt tot onhoudbare toestanden waarbij bijvoorbeeld Roemeense of Poolse chauffeurs die exact hetzelfde werk doen als hun Belgische collega’s, drie- tot vier maal minder per uur verdienen dan diezelfde collega’s.
We kennen allemaal het “succes” van de lagekostenmaatschappijen zoals Ryanair, met crewleden die hun standplaats in België of Italië hebben, maar in Ierland tewerkgesteld worden en dus hun syndicale rechten ontzegd worden.

We moeten ook beseffen dat, als het om sociale dumping gaat, de oorzaak en de oplossing over het algemeen dezelfde zijn, met name de Europese Unie.

Die Europese Unie stelde haar economische markten open voor het vrije verkeer van personen, diensten en goederen. Maar wat – nog steeds – ontbreekt in de Europese Unie, is een krachtige sociale pijler. Een bindende sociale pijler!

Dat luik werd zwaar over het hoofd gezien door velen omwille van de hebberigheid en de winsthonger van de bedrijven ten voordele van hun aandeelhouders. Met alle gevolgen van dien voor de werknemers.

Het is een feit dat de jongste jaren het thema van de sociale dumping op Europees vlak bespreekbaar geworden is en dat deze onderhandelingen soms goede maatregelen hebben opgeleverd, zoals de herziening van de detacheringsrichtlijn, het nieuwe Mobility Package, de Europese Labour Authority, ...
Er wordt vooruitgang geboekt, ja, maar onvoldoende.

De ELA is een goed initiatief, maar we moeten ervoor zorgen dat dit initiatief geen tandeloze papieren tijger wordt. Wat we nodig hebben is een echte Europese sociale inspectie die uit eigen initiatief kan optreden met voldoende man- en vrouwkracht om de organisatoren en opdrachtgevers van sociale dumping te bestrijden.

Het is onaanvaardbaar dat de werknemers uit de transportsector uit de detacheringsrichtlijn uitgesloten werden.

Het nieuwe Mobility Package is een eerbaar compromis, maar het beantwoordt nog lang niet aan wat wij vragen.

Laten we duidelijk zijn: wij zijn tegen de ‘race to the bottom’. We zijn tegen concurrentie tussen de werknemers, op de rug van de werknemers. Wij willen waardige, eerlijke arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers in Europa.

Sociale dumping heeft ertoe geleid dat de Europese burgers geen vertrouwen meer hebben in de Europese Unie. Als wij een ander Europa willen, dan moeten wij daar iets aan doen.

Daarom willen wij dat het EVV de strijd tegen sociale dumping voortzet en er een van zijn prioriteiten van maakt, in samenwerking met de Europese vakbondsfederaties.