Op naar onderhandelingen in de transportsector

Op 26 maart keurde het Federaal Comité van het ABVV het ontwerp-IPA af.

Ondertussen is er al heel wat gebeurd : contacten met de regering, nieuwe vergadering van de Groep van 10 en overleg in Nationale ArbeidsRaad.

Voor BTB is het duidelijk :

  • 1,1% maximale loonmarge blijft te weinig! Deze rechtse regering besliste echter om die norm op te leggen via een koninklijk besluit. Ondertussen zal BTB in de sectoren het onderste uit de kan proberen te halen.
  • Een verhoging van het minimumloon met 0,1 euro is belachelijk. Tegen juni komen er nieuwe onderhandelingen, hopelijk met beter resultaat. Wij blijven strijden voor 14 euro per uur en voeren verder de campagne 'Fight for 14'. Dit zal niet vandaag of morgen lukken maar samen blijven we hiervoor ijveren.
  • BTB zal deelnemen aan de acties van BTB rond koopkracht elke 14e van de maand. We roepen ook op voor de ABVV acties op 14 mei.
  • De invulling van de welvaartsvastheidenveloppe, de cao's over SWT en landingsbanen, en de verbetering van de terugbetaling van de verplaatsingskosten komen er wel! Dankzij onze acties en de inspanningen van het ABVV.

BTB zal nu onderhandelen in de sectoren. Dat is onze opdracht voor de volgende maanden. Onze eisencahiers worden momenteel afgewerkt, de onderhandelingen moeten nu snel starten. Wij willen ons deel van de koek, geen kruimels. Wij eisen respect voor de werknemers in de transportsector.

 

Download het pamflet (pdf).