BTB houdt de politici bij de les!

Memorandum BTB 2019

De Belgische wegen slibben dicht. Jaar na jaar tekenen we een recordaantal files op. Het overgrote deel van onze 55 000 leden begeeft zich dagelijks om den brode op de weg, op het water of op de kade. Ze ervaren aan den lijve wat al die verkeersgekte met zich meebrengt: ontevreden klanten, stress, verkeersagressie ... De economische schade van al dat fileleed wordt op ongeveer 8 miljard euro geraamd, de helft daarvan gesubsidieerd dankzij de overheid door de voordelige fiscale politiek op bedrijfsvoertuigen. Hoog tijd dat we in aanloop naar de moeder van alle verkiezingen met zelf een aantal punten op de politieke agenda plaatsen om het transport fairder, veiliger en duurzamer te maken.

We pleiten in ons memorandum om de strijd voor een faire transportsector nog harder te voeren: we merken dat sociale dumping via allerlei postbusbedrijven, fake interimcontracten en kaduke wetgeving uitdeint naar de binnenvaart, rivercruises en de sleepvaart. De mobility package van de Europese commissie is een stap achteruit en zal transportmedewerkers nog meer uitbuiten. We roepen alle overheden op om in de komende legislatuur alle achterpoorten te sluiten, sociale inspectiediensten degelijk uit te rusten en een gelijk speelveld te creëren voor alle transportspelers. De gesubsidieerde tech-ploitation via fiscale gunsttarieven van internetgiganten zoals Uber en Deliveroo vinden we niet fair. De precaire, flexibel inzetbare werkkrachten in de bagageafhandeling en de internetplatformen willen we beter beschermen met een nieuwe wet-Major.

Een faire transportsector is ook een veiligere. Degelijk uitgeruste parkings met proper en voldoende sanitair langs de autosnelwegen en in de stationsbuurten, veilige aanmeerpontons voor de binnenvaart en de sleepvaart in onze havens, propere en goed verlichte schuilhokken voor zowel passagiers als pakweg fietskoeriers. We zijn als BTB voor de digitalisering die de veiligheid van medewerkers en andere weggebruikers ten goede komt: bv. een sluitende digitale registratie van de rij-, vaar- en rusttijden die ook meteen erkend wordt als arbeidstijd. We willen het aantal trainingen en vormingen in de sector versterken en pleiten voor de uitbouw van een technische richting ‘Transport en Logistiek’.

Veiliger transport is eveneens de beste garantie voor een duurzaam transport. Ongeveer een derde van ons energieverbruik situeert zich in de transportindustrie. Dat zal er door de e-commerce niet op verbeteren, tenzij de politici deze inhaligere risicokapitalisten de wacht aanzeggen en hen de echte maatschappelijke kosten doorrekenen. De overheid steunt nog te veel op de oude oplossingen, terwijl er momenteel innovatieve technologieën voor handen zijn om transport duurzamer te maken: electroboten om bv. een deel van het retailverkeer in de stadscentra via het binnenwater op te vangen. Het waterbusproject in Antwerpen bewijst dat gecombineerde mobiliteit (fiets-waterbus) de toekomst is om het pendelverkeer in die richting te stimuleren. We moeten transportbedrijven stimuleren om hun oude dieselmotoren te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven zoals CNG, of waterstof. Tot slot is voor ons een duurzame transportsector, ook een sector waar mensen de job kunnen volhouden tot aan de pensioenleeftijd. Fysieke belasting en een objectieve werkdrukmeting willen we bovenaan de agenda in het debat over werkbaar werk.

 

Lees hier het Memorandum BTB 2019.