Werknemers verdienen respect !

Door de regering opgelegde loonmarge van 0,8 % voor de komende twee jaar is onaanvaardbaar!


Nationale staking op 13 februari

De voorbije jaren werd heel wat door onze strot geramd, ondanks ons verzet : loonmatigingen, de indexsprong, verhoging van de pensioenleeftijd. Daarnaast is er ook de nieuwe loonwet die de marge voor sectorale
onderhandelingen steeds kleiner maakt. En er is nog steeds geen regeling voor de zware beroepen.

Wij zouden met maximaal 0,8 % voor 2 jaar kruimels krijgen, terwijl de bedrijven minder werkgeversbijdragen betaalden, en de vennootschapsbelastingen daalden.

Een van de essentiële eisen van het ABVV, en dus ook van BTB, is een verhoging van de minimumlonen. We willen naar 14 euro per uur, of 2300 euro per maand! Fight for 14.

N-VA wil de koppeling van de lonen aan de index afschaffen. Voor VBO moet de indexering naar maatregelen voor het milieu, en niet langer naar jouw portemonnee. Beide voorstellen zijn absoluut onaanvaardbaar!

FEBETRA, TLV en UPTR, de werkgeversfederaties van de transport- en logistieke sector, weigeren al 4 jaar om de functieclassificatie af te ronden, ze willen namelijk geen betere lonen voor de chauffeurs. Een totaal gebrek aan respect!

Dit kunnen we niet langer pikken ! Zo kan het helemaal niet verder. Daarom staken we op 13 februari !

Wij eisen :

• Echte opslag, boven de index ! Een deftige boterham, geen kruimels
• Waardige lonen
• Lagere werkdruk, we zijn geen robots!
• Waardig pensioen en behoud van SWT (brugpensioen)
• Contracten van onbepaalde duur, en minder interim!
• Erkenning als zwaar beroep
• Een echte functieclassificatie voor de chauffeurs, met daaraan gekoppelde lonen

 

WE LEGGEN HET WERK NEER OP 13 FEBRUARI.
WIJ EISEN RESPECT!

 

Download het pamflet (pdf).