Werken tot we doodvallen ?

BTB roept transportfederatie FEBETRA op om VBO terug te fluiten!


Vandaag, maandag 10 september, voert BTB met een 100-tal militanten actie aan de hoofdzetel van FEBETRA in Brussel. FEBETRA is een werkgeversfederatie van de Belgische transportsector, en lid van het VBO. BTB wil via FEBETRA aan het VBO duidelijk maken dat hun standpunten inzake eindeloopbaan, zware beroepen en pensioen totaal onaanvaardbaar zijn.


Werken tot we doodvallen ?

Verschillende beroepscentrales van het ABVV voeren momenteel acties aan sectorale werkgeversfederaties die lid zijn van het VBO. Frank Moreels, voorzitter van de Belgische TransportBond-ABVV : “Met een honderdtal militanten maken we FEBETRA duidelijk dat we uiterst bezorgd zijn over de standpunten van het VBO in het sociaal overleg. Denk hierbij aan de discussie over zware beroepen, einde loopbaan en pensioen. Voor de arbeiders in de transportsector is dit totaal niet realistisch. SWT, het vroegere brugpensioen, wordt steeds strikter, de pensioenleeftijd stijgt en de discussie over de zware beroepen blijft aanslepen. De eisen van VBO gaan ver, veel te ver.” BTB zal aan FEBETRA dan ook vragen een charter te ondertekenen dat hen verbindt om op de raad van bestuur van het VBO te pleiten voor fatsoenlijke pensioenen, voor een wettelijke pensioenleeftijd van 65 en voor een lijst met objectieve criteria van zwaar werk, in plaats van een lijst met zware beroepen.


Werkgevers weigeren functieclassificatie te koppelen aan lonen

Daarnaast werd de voorbije jaren voor de transportsector een volledig nieuwe functieclassificatie uitgewerkt. Hiervoor werd een gespecialiseerd bureau ingehuurd. Frank Moreels : ”De classificatie werd zowel door de vakbonden als de werkgevers goedgekeurd. Maar daar stopte het ... Sedert 2 jaar zitten de onderhandelingen over de toepassing van de functieclassificatie in een totale impasse. Dit is een totaal misprijzen voor alle transportwerknemers. Terwijl er wel transportfirma’s zijn die extra inspanningen leveren om chauffeurs een aantrekkelijker loon te bieden, houden de werkgeversfederaties het been stijf. Ze laten de kans liggen om het beroep van chauffeur weer aantrekkelijk te maken”.

 

Download het pamflet (pdf).