Wegvervoer en Logistiek nieuws

Sector verhuis : anciënniteitspremie

Wist je dat in de sector van de verhuis elk jaar een anciënniteitspremie wordt toegekend?

Lees meer...

Taxi : indexering van de lonen

Indexering van de lonen voor de chauffeurs van de diensten voor 'verhuur van voertuigen met chauffeur'.

Lees meer...

FEMIRA - 17 maart 2018

Wil jij alles weten over digitalisering en automatisering, en de mogelijke gevolgen voor jouw job?

Lees meer...

Taxiplan in Brussel – Brusselse regering blaast koud en warm tegelijkertijd!

Gisteren lanceerde Pascal Smet, Brussels minister voor Mobiliteit, het nieuws dat “zijn” taxiplan in eerste lezing door de Brusselse regering werd goedgekeurd.

Lees meer...

DHL Supply Chain België : massaal jobverlies door sluiting van de site in Meer

Na blunders in de procedure (het niet voorafgaandelijk inlichten van de Europese ondernemingsraad DHL en niet aanwezig zijn van voorzitter ondernemingsraad) werd vandaag opnieuw een bijzondere ondernemingsraad samengeroepen bij DHL Supply Chain België (DHLSC).

Lees meer...

BTB voert actie op de Nieuwjaarsreceptie van FEBETRA, TLV en UPTR

Sedert 2009 is er voor de arbeiders in de transport en logistieke sector (paritair comité 140.03) een sectoraal pensioenplan.

Lees meer...

Nieuwe uurlonen geregeld vervoer autobus vanaf 1 januari 2018

Ingevolge het protocolakkoord 2017-2018 stijgen de uurlonen in de sector van de openbare autobusdiensten - pachters van De Lijn - met 0,5% vanaf 1 januari 2018.

Lees meer...

Veiligheid snelwegparkings : al meer dan 10 jaar problemen!

Minister Jan Jambon organiseert morgen overleg over de problemen met transmigranten op de de snelwegparkings.

Lees meer...

Theo Francken liegt opnieuw!

Naar aanleiding van een incident met vluchtelingen op de snelwegparking van Groot Bijgaarden gisteren haalt Theo Francken fel uit naar de vakbonden.

Lees meer...

Sector vervoer en logistiek vraagt bevoegde ministers om arrest Europees Hof onmiddellijk toe te passen

De sociale partners van de sector van het vervoer en de logistiek roepen de federale en regionale autoriteiten op om in actie te treden, nu het Europees Hof van Justitie zich heeft uitgesproken over het statuut van elektronische bemiddelingsdiensten.

Lees meer...