Wegvervoer en Logistiek nieuws

Als het van Europa afhangt binnenkort geen rust meer voor de beroepschauffeurs?

Geen uitholling van het Mobility Package!

Lees meer...

12 december, dag van de vrachtwagenchauffeur!

In 2018 werd in totaal 285 miljoen ton goederen over de weg vervoerd (zowel in België als in het buitenland) met in België geregistreerde vrachtwagens en trekkers met een laadvermogen van minstens 1 ton.

Lees meer...

Bus & Car : voorschot op de eindejaarspremie 2019

Sedert 1991 kent het Sociaal Fonds een voorschot toe aan de arbeiders van de sector die aanspraak kunnen maken op een eindejaarspremie.

Lees meer...

Vergadering van het Executive Committee van ETF

Het Executive Committee van ETF vergadert op 27 en 28 november in Brussel.

Lees meer...

TAXI : uitbetaling uniformvergoeding

Zoals ieder jaar, zal ook in december 2019 de uniformvergoeding worden uitbetaald.

Lees meer...

Plaspauzes zijn een recht, ook voor chauffeurs!

Een plaspauze en degelijke sanitaire voorzieningen zijn voor de meeste werknemers vanzelfsprekend. Niet voor bus-, vrachtwagen- of koerierchauffeurs.

Lees meer...

Deregulering uber alles

Nieuwe wetgeving raakt Vlaamse KMO’s en werknemers in het hart.

Lees meer...

Protocolakkoorden sector bus & car

In het kader van de sectoronderhandelingen 2019 - 2020 werden er protocolakkoorden afgesloten in de bus & car sector.

Lees meer...

Lonen personeel goederenvervoer en logistiek vanaf 1 oktober 2019

Ingevolge het protocolakkoord 2019 - 2020 worden de reële lonen van het personeel van de sector goederenvervoer & logistiek met 1,1% verhoogd vanaf 1 oktober 2019.

Lees meer...

Nieuwe lonen en vergoedingen in de taxisector

In het kader van het sociaal akkoord 2019 - 2020 verhogen vanaf 1 oktober 2019 de lonen en vergoedingen voor de taxi-chauffeurs, de VVB-chauffeurs en het garagepersoneel in de taxisector.

Lees meer...