Wegvervoer en Logistiek nieuws

Nieuwe lonen en vergoedingen in de taxisector

 

Zoals vastgelegd bij CAO, worden de lonen met 2% geïndexeerd zodra de drempel is overschreden.

Lees meer...

Zomeruur

Een uur minder werken? Hoe zit dat nu bij de overgang naar het zomeruur?

Lees meer...

Gemeenschappelijke verklaring 140.01

De werkgeversorganisatie FBAA en de sociale partners van de Belgische privésector voor het bus- en autocarvervoer willen graag het woord richten aan alle werkgevers, werknemers, de opdrachtgevers en tot de burgers.

Lees meer...

Afspraken Sociale partners Taxi en VVB rond de coronacrisis

Gisteren (19 maart) bespraken de sociale partners binnen het paritair comité Taxi & VVB de coronacrisis en de gevolgen voor de sector.

Lees meer...

ADR: opleidingen en examens voor chauffeurs en veiligheidsadviseurs opgeschort

Ingevolge de Coronacrisis worden alle opleidingen en examens voor chauffeurs en veiligheidsadviseurs tot nader order opgeschort.

Lees meer...

Gemeenschappelijke verklaring van de sector 140.03

De werkgeversorganisaties en de vakbonden van de Belgische sector voor het goederentransport over de weg en de logistieke dienstverleners voor rekening van derden willen graag het woord richten aan de werkgevers, werknemers en de opdrachtgevers, laad- en losplaatsen en tot de bevolking.

Lees meer...

Paritair Comité handel in brandstoffen - Crisisoverleg Corona

Werkgevers geven hun personeel een « Njet » over (bijna) ganse lijn.

Lees meer...

BTB eist steun voor de werknemers in transport en logistiek (PC 140 en 127)

Omdat wij weten hoe zwaar jullie job als transportmedewerker is gedurende deze crisis, doen wij er alles aan om jullie zo veel mogelijk te ondersteunen.

Lees meer...

Syndicale premie bus & car

De arbeiders van de sector, opgenomen in het personeelsbestand tijdens het tweede kwartaal van het lopende jaar, ontvangen een legitimatiekaart van het Sociaal Fonds.

Lees meer...

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 heeft elke taxichauffeur in het Vlaams gewest een bestuurderspas nodig,

Lees meer...