Wegvervoer en Logistiek nieuws

DHL Aviation: een nieuw gebouw ... ook betere arbeidsomstandigheden?

DHL verhuisde recent naar een nieuw gebouw op de luchthaven. Deze verhuis verliep ronduit chaotisch.

Lees meer...

Vakbonden en directie bereiken akkoord over sociaal plan bij Mainfreight Oostende

Vandaag werd het sociaal plan dat werd bereikt tussen vakbonden en directie bij Mainfreight, goedgekeurd door de overgrote meerderheid van de 90 werknemers die rechtstreeks getroffen worden door de verhuis van de transport gerelateerde activiteiten naar een nieuw te bouwen site in Gent Zwijnaarde.

Lees meer...

Swissport Belgium en de vakbonden engageren zich voor beter sociaal klimaat

BTB-ABVV, ACV-Transcom, ACLVB en de directie van Swissport Belgium stellen vast dat er de laatste jaren regelmatig sociale conflicten waren bij Swissport.

Lees meer...

De federale regering zet de transportsector in een winterse kou ... midden de zomer!

Het wordt stilaan de gewoonte dat de federale regering de werknemers in de transportsector miskent.

Lees meer...

Bus & Car : indexering lonen garagepersoneel

Ten gevolge het sociaal akkoord 2017 - 2018, zullen de uurlonen van het garagepersoneel, tewerkgesteld in de personenvervoerbedrijven vanaf 1 juli 2017 verhogen met 1,1%.

Lees meer...

Bus & Car : nieuwe lonen en vergoedingen

Nieuwe lonen en vergoedingen in de sector bus & car.

Lees meer...

Taxi : ecocheques

In juli 2017 zullen er in de taxisector voor de tweede - en tevens laatste - keer ecocheques worden betaald.

Lees meer...

Handel in brandstoffen: indexering lonen & ecocheques

Update betreffende de lonen en de ecocheques in de sector van de handel in brandstoffen.

Lees meer...

Sectoronderhandelingen PC 140.02 - Protocolakkoord

In het Paritair Comité 140.02 voor de Taxisector werd een akkoord afgesloten voor de sectoronderhandelingen 2017- 2018.

Lees meer...

Acties bij het stads- en streekvervoer

BTB en de chauffeurs van de onderaannemers zijn solidair!

Lees meer...