Wegvervoer en Logistiek nieuws

TAXI : uitbetaling uniformvergoeding

Zoals ieder jaar, zal ook in december 2019 de uniformvergoeding worden uitbetaald.

Lees meer...

Plaspauzes zijn een recht, ook voor chauffeurs!

Een plaspauze en degelijke sanitaire voorzieningen zijn voor de meeste werknemers vanzelfsprekend. Niet voor bus-, vrachtwagen- of koerierchauffeurs.

Lees meer...

Deregulering uber alles

Nieuwe wetgeving raakt Vlaamse KMO’s en werknemers in het hart.

Lees meer...

Protocolakkoorden sector bus & car

In het kader van de sectoronderhandelingen 2019 - 2020 werden er protocolakkoorden afgesloten in de bus & car sector.

Lees meer...

Lonen personeel goederenvervoer en logistiek vanaf 1 oktober 2019

Ingevolge het protocolakkoord 2019 - 2020 worden de reële lonen van het personeel van de sector goederenvervoer & logistiek met 1,1% verhoogd vanaf 1 oktober 2019.

Lees meer...

Nieuwe lonen en vergoedingen in de taxisector

In het kader van het sociaal akkoord 2019 - 2020 verhogen vanaf 1 oktober 2019 de lonen en vergoedingen voor de taxi-chauffeurs, de VVB-chauffeurs en het garagepersoneel in de taxisector.

Lees meer...

Syndicale en eindejaarspremie 2019 - PC 140.03

Vanaf 7 november 2019 verstuurt het Sociaal Fonds Transport & Logistiek de brieven met daarin de documenten voor je syndicale premie en eindejaarspremie 2019.

Lees meer...

Winteruur

Een uur extra werken? Hoe zit dat nu bij de overgang naar het winteruur?

Lees meer...

Sociale, afwisselende en boeiende job

“Een klassieke werkdag beschrijven? Onmogelijk, want elke dag is anders. Dat is juist zo leuk aan mijn job.”

Lees meer...

Eindelijk een protocolakkoord in de taxisector!

Na moeizame onderhandelingen zijn de sociale partners van de taxi sector tot een protocolakkoord gekomen voor de maximale invulling van de 1,1%.

Lees meer...