Wegvervoer en Logistiek nieuws

Syndicale premie bus & car

De arbeiders van de sector, opgenomen in het personeelsbestand tijdens het tweede kwartaal van het lopende jaar, ontvangen vanaf 8 maart 2021 een legitimatiekaart van het Sociaal Fonds.

Lees meer...

Niets tegen smartphones, wel tegen Uber

Op de ministerraad van de Brusselse regering zal donderdag een aardig woordje worden gesproken over nieuwe technologieën, smartphone-applicaties en uiteraard Uber.

Lees meer...

Bus & Car - Indexering lonen garagepersoneel

Op 1 februari 2021 werden de uurlonen van het garagepersoneel, tewerkgesteld in de personenvervoerbedrijven, aangepast aan de evolutie van de index.

Lees meer...

Jaarlijkse indexatie lonen personeel grondafhandeling op luchthavens vanaf 1 januari 2021

In de sector 'grondafhandeling op luchthavens' is bij CAO vastgelegd dat ieder jaar in januari de lonen aan de index worden aangepast.

Lees meer...

Wat zijn je rechten bij koud weer?

Bij grote koude moet men rekening houden met 3 factoren: temperatuur, fysieke inspanning en werkmethodes. Bij overschrijding van de minimumwaarden dient de werkgever maatregelen te nemen.

Lees meer...

Wintertips

Enkele tips indien je in de winter de baan op moet.

Lees meer...

Reizen naar en vanuit het buitenland

Omwille van de verstrengde regels met betrekking tot de coronapandemie mag je vanaf 27 januari enkel om essentiële redenen van en naar het buitenland reizen.

Lees meer...

Syndicale premie Taxi

Ben je taxichauffeur ? Hou dan je brievenbus in de gaten!

Lees meer...

Jaarlijkse indexatie lonen en vergoedingen personeel goederenvervoer en logistiek vanaf 01.01.2021

Ingevolge de jaarlijkse indexatie werden de minimumlonen van het personeel van de sector goederenvervoer en logistiek verhoogd vanaf 01.01.2021.

Lees meer...

Taxi: geschenkcheques en uniformvergoeding

Geschenkencheques

Naar jaarlijkse gewoonte hebben de werknemers uit de taxi en VVB sector in december opnieuw recht op geschenkencheques ter waarde van 35 euro (voltijdse tewerkstelling).

Lees meer...