Hoe moet je bedrag tijdelijke werkloosheid worden berekend?

Vorige week publiceerden we een artikel waarbij we de nadruk legden dat de werkgever het juiste bruto-uurloon op de aangifte tijdelijke werkloosheid moest doen.

We stellen echter vast dat veel werkgevers dit niet doen of niet weten hoe het correcte theoretisch bruto uurloon te berekenen. Nochtans is het duidelijk hoe dit dient te gebeuren.

De werkgever heeft de mogelijkheid om het reëel uurloon, dagloon, weekloon en zelfs maandloon op het document C3.2 werkgever (elektronisch in te dienen) te vermelden.

Het theoretisch gemiddeld brutoloon is het totale bedrag van het brutoloon waarop sociale zekerheidsbijdragen werden ingehouden (voor chauffeurs dus arbeidstijd, beschikbaarheidstijd en anciënniteitstoeslag), (voor de logistiekers dus uurloon, ploegenpremie en anciënniteitstoeslag).


Hoe bereken je een correct theoretisch uurloon

Brutoloon van 6 maanden delen door 132 dagen = dagloon
Bruto maandloon delen door 22 dagen = dagloon
Daarna het dagloon delen door contracturen/5 dagen (VB 38/5 = 7,6u of 40/5 = 8u)

 

Door de elektronische aangifte zie je als werknemer dus niet welk gemiddeld loon er door de werkgever wordt aangegeven. Daarom raden wij aan om bij ons navraag te doen na betaling van de uitkering door het ABVV welk uurloon werd doorgegeven.

Als délégués dienen jullie bij de werkgever na te vragen of hij inderdaad het correcte bruto uurloon heeft doorgegeven.

Als de aangifte niet correct is gebeurd dient de werkgever een nieuw uurloon door te geven via de elektronische C3.2 werkgever en dient dit (door jullie en jullie collega’s) gemeld worden aan ons. Zo kunnen wij aan het ABVV doorgeven voor welke werknemers er een rechtzetting dient te gebeuren bij de RVA.

 

Download deze nieuwsbrief (pdf).