Logistiekers en chauffeurs worden niet beloond voor hun inzet tijdens de Corona-crisis!

De werknemers uit de transport- en logistieke sector zwoegen uren aan een stuk, reeds dagen op rij, om alle goederen tijdig op hun bestemming te krijgen.

Zowel in de magazijnen als op de baan. Om de winkels, de ziekenhuizen en de apotheken te bevoorraden, om ervoor te zorgen dat ook andere bedrijven kunnen blijven draaien, om de economie aan gang te houden. Het is dan ook terecht dat de transportsector als essentiële sector werd gecatalogeerd. Van de werkgeversorganisaties krijgen ze stank voor dank!

Vorige week vroegen de vakbonden aan de werkgeversfederaties om te onderhandelen over manieren om de werknemers te belonen voor hun inspanningen.

Tijdens het Paritair Comité van 2 april ontvingen wij van de werkgeversfederaties geen enkel positief signaal. Zij waren niet bereid om welk engagement dan ook aan te gaan ten voordele van de chauffeurs en de logistiekers die zich nu uit de naad werken. Verder dan: “We zullen onze raden van bestuur raadplegen”, kwamen ze niet.

Dat de transportwerknemers het dezer dagen uitzonderlijk zwaar hebben, zal niemand ontkennen. Buiten de lange uren die zij presteren, lopen zij, door het veelvuldig contact met klanten, ook meer risico dan iemand die thuiswerkt. Bovendien zijn zij ook niet altijd in de mogelijkheid om de hygiënische maatregelen na te leven, doordat zij bijvoorbeeld op bedrijven geen gebruik mogen maken van de sanitaire voorzieningen ter plaatse. Sommige werkgevers hebben daarbovenop nog altijd niet door hoe essentieel het is om hun werknemers van persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien.

Hoe kunnen wij nog langer aanvaarden dat de werknemers van Delhaize – volledig terecht – een premie van 500€ ontvangen als beloning om in deze moeilijke omstandigheden aan het werk te blijven, maar dat de logistieker en de chauffeur die zorgt voor de levering in datzelfde warenhuis NIETS krijgt?

Hoe kunnen we als transportvakbond lezen dat Minister De Croo aankondigt dat motivatiepremies kunnen, terwijl de transportarbeiders NIETS krijgen?

Als de werknemers in de logistieke en transportsector daarover hun ongenoegen laten blijken, dan hebben ze overschot van gelijk. Van hun vakbonden zullen ze volle steun krijgen.

Wij eisen dan ook een nieuwe vergadering van het paritair comité goederenvervoer en logistiek op maandag 6 april aanstaande en verwachten dat de werkgeversfederaties tegen dan op sectorniveau ernstige voorstellen op tafel leggen voor de arbeiders uit de sector. Een doos pralines of een bos bloemen zal niet volstaan!

 

Download het pamflet (pdf).