Gemeenschappelijke verklaring sociale partners 140.04

De werkgeversorganisaties en de vakbonden van de Belgische sector voor afhandeling op luchthavens willen graag het woord richten tot de werkgevers, werknemers, de klanten en alle bedrijven en hun werknemers op onze luchthavens.

Beste collega’s, bedrijfsleiders, werknemers en burgers,

De sector van de afhandeling zorgt er voor dat in deze moeilijke tijden het luchttransport van zowel (hulp)goederen als mensen kan blijven gegarandeerd.

Onze lader/lossers, onze logistieke medewerkers in de magazijnen en op tarmac, onze dispatchers en administratieve medewerkers zijn de stille helden die er voor zorgen dat al het nodige transport door de lucht kan blijven doorgaan.

Wij willen hen via deze weg expliciet bedanken voor hun inzet !

Wij vragen iedereen om onze mensen met het nodige respect te behandelen en overal de nodige hygiënefaciliteiten te voorzien.

Wij vragen van onze werknemers dat zij de nodige hygiënevoorschriften in acht nemen.

Onze sector is een noodzakelijke schakel in de economische keten!

Er heerst terecht veel ongerustheid en daarom hebben de vakbonden en de werkgevers samen met de experten welzijn van de FOD WASO nationale aanbevelingsrichtlijnen opgesteld die geldig zijn voor de hele transportsector.

We dringen er bij al onze werkgevers, al onze werknemers, al onze klanten en alle ontvangers en leveranciers van goederen op aan om onderstaande richtlijnen - die op dit moment ruim verspreid worden - nauwgezet op te volgen.

De werkgevers wordt gevraagd om aan onderstaande minimum richtlijnen te voldoen en hiervoor het nodige te organiseren en de noodzakelijke middelen te voorzien. Aan iedereen wordt gevraagd om deze richtlijnen strikt op te volgen en de voorziene middelen niet weg te nemen, want uw collega heeft deze ook nodig.

Wij roepen op om het sociaal overleg in de bedrijven maximaal een kans te geven zodat goede afspraken kunnen worden gemaakt op de werkvloer en al de neuzen in dezelfde richting staan. Dit betekent dat de Comité’s voor Preventie en bescherming op het werk hun rol moeten spelen, en bij ontbreken daarvan dat vakbondsdélégués en/of secretarissen betrokken worden in het overleg. Vragen tot extra overleg met de SD of CPBW worden steeds onmiddellijk en met de nodige ernst behandeld.

 

Aanbevelingen

A. Algemene hygiënevoorschriften

De algemene basismaatregelen gelden, kort samengevat :

 • Was regelmatig en voldoende lang de volledige handen (min 40 sec) en maak gebruik van de handgeldispensers.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het na gebruik onmiddellijk weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog als je geen zakdoekje bij de hand hebt.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar, in de mate van het mogelijke.
 • De richtlijnen op de werkposten moeten correct opgevolgd worden
 • Bij ziekte blijft men thuis en volgt men de algemene richtlijnen van de overheid.

Deze basismaatregelen zijn cruciaal in het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus.

Wij roepen onze werkgevers op om de nodige sanitaire faciliteiten te voorzien, al het mogelijke te doen (en in de mate van beschikbaarheid) om extra beschermingsmiddelen te voorzien zoals bijvoorbeeld alcoholgel, wegwerphandschoenen, papieren zakdoekjes, ontsmettende kuisdoekjes of spray, vuilniszakjes...

Correcte informatie. Er circuleert heel wat ‘fake informatie’ op het internet en in de sociale media. Let hier voor op.
De correcte informatie vind je terug op de site van de overheid : https://www.info-coronavirus.be

 

B. Contact met collega’s, kaaipersoneel, klanten,...

Vermijd het fysieke contact en hou een afstand van 1.5 meter ; ga zo weinig mogelijk binnen in afgesloten lokalen waar andere mensen in aanwezig zijn ( bureauruimten e.d. ,...)

Probeer alles zoveel mogelijk digitaal, via de telefoon te doen.

Bij laden en lossen van vliegtuigen is niet de snelheid van belang, wél het veilig werken. Het komt er op aan om in de mate van het mogelijke voldoende afstand te bewaren tot de collega’s. Evenzeer geldt dit voor het opbouwen of afbreken van pallets.

 

C. Mobiele arbeidsmiddelen (ETV, transpaletten, heftrucks, wagens,...)

 • Reinig met daartoe voorziene middelen alle relevante oppervlakken (steunen, stuur,...) en bedieningsknoppen (radioposten, hendels, joysticks,...)
 • Afwijkingen kunnen enkel met expliciet akkoord van de arbeidsgeneeskundige dienst
 • Verlucht regelmatig cabines van voertuigen en kleine ruimten ,...

 

D. Bureaumateriaal, (elektrisch) hulpmateriaal in de logistieke keten,...

 • Reinig gemeenschappelijk materiaal bij elk gebruik (handvaten, bediening van printers, toetsenborden, handscanners, elektronische toestellen,... en zeker bij wissel van gebruiker !
 • Indien mogelijk wijs (bureau)materiaal persoonlijk toe

 

E. Gemeenschappelijke ruimtes (refters, lokalen, ...)

 • schaftmomenten spreiden
 • Voorkom in de mate van het mogelijke de gelijktijdige aanwezigheid van te veel personen in één gesloten ruimte
 • Zet stoelen uit elkaar, laat voldoende plaats tussen (min. 1,5m) en zit schuin tov elkaar
 • Beperk de aanwezigheid in kleine gesloten ruimte

 

F. Verlof en recuperatie

In deze uitzonderlijke tijden wordt van iedereen extra inspanningen gevraagd om het werk rond te krijgen en vraagt de zorg voor zieke gezinsleden ook de nodige aandacht.

Er moet een goed evenwicht worden gezocht tussen beide belangen.

De sociale partners roepen de werkgevers en werknemers op om met gezond verstand en rede in onderling overleg het verlof toe te kennen.

”Gedwongen” opname van verlof is verboden.
Indien er geen of onvoldoende werk is vraagt de werkgever tijdelijke werkloosheid aan volgens de geldende regels en richtlijnen van de RVA.

 

Download de verklaring (pdf).