Zijn chauffeurs die rijden in onderaanneming voor De Lijn tweederangschauffeurs?

De helft van de ritten van de vervoersmaatschappij De Lijn worden gereden door chauffeurs in dienst van privé-busbedrijven, die in onderaanneming rijden voor De Lijn.


Dat wil zeggen dat, indien deze chauffeurs er niet zouden zijn, ook het openbaar vervoer verzorgd door De Lijn, zou worden gehalveerd.

Het probleem stelt zich echter dat BTB-ABVV, de syndicale vertegenwoordiger van deze chauffeurs die in onderaanneming voor De Lijn rijden, in deze ganse Corona-crisissituatie niet mee wordt erkend als communicatiepartner door De Lijn.

Tot tweemaal toe vroegen wij de laatste dagen zowel aan de heren Kesteloot en Descheemaecker, respectievelijk Directeur-Generaal en Voorzitter van De Lijn, om rechtstreeks met ons te communiceren over beslissingen en ontwikkelingen bij De Lijn in het algemeen en ook meer bepaald in deze crisissituatie veroorzaakt door het Corona-virus.
Wij vinden namelijk dat onze chauffeurs ook het recht hebben om te weten welke veiligheidsprocedures er worden gehanteerd, welke maatregelen er worden genomen, om zowel henzelf als de passagiers een optimale bescherming te bieden.

Frank Moreels, voorzitter BTB:
“Het is absoluut onaanvaardbaar dat wij, in de huidige situatie, door De Lijn niet als volwaardige stakeholder worden erkend en dus ook niet in de mogelijkheid zijn om de werknemers die wij vertegenwoordigen correct te informeren. Wij beschouwen deze houding van De Lijn als schuldig verzuim ten overstaan van de werknemers die in onderaanneming van De Lijn zich nu uit de naad werken om in moeilijke omstandigheden het openbaar vervoer gaande te houden.”

In een wel zeer beknopte en laattijdige reactie reageerde de heer Kesteloot uiteindelijk dat De Lijn, als opdrachtgever van de privé-busexploitanten, er enkel toe gehouden is om alle noodzakelijke informatie met de werkgeversfederatie te delen.

Strikt wettelijk gezien is dit inderdaad zo. Wij menen echter dat uitzonderlijke omstandigheden ook uitzonderlijke maatregelen met zich meebrengen om geen nodeloze tijd te verliezen.

Frank Moreels:
“Indien dit gebrek aan communicatie naar onze vakbond, die mee verantwoordelijk is voor 50% van de chauffeurs die werken in opdracht van De Lijn” niet onmiddellijk wordt rechtgezet en wij niet van de nodige informatie worden voorzien over de getroffen maatregelen, zullen wij onze opbouwende rol naar onze leden niet kunnen spelen. Meer zelfs, dit zou kunnen leiden tot gezondheidsrisico’s voor personeel en publiek wegens onvoldoende, onduidelijke of zelf onbedoeld onjuiste informatie naar de chauffeurs."