Afspraken Sociale partners Taxi en VVB rond de coronacrisis

Gisteren (19 maart) bespraken de sociale partners binnen het paritair comité Taxi & VVB de coronacrisis en de gevolgen voor de sector.

Tijdens deze vergadering maakten we samen met de werkgevers een aantal afspraken omtrent de aanpak van deze crisis :

De werkgevers toonden zich bereid de bijpassing in geval van tijdelijke werkloosheid van 3 euro naar 5 euro per dag op te trekken en dit voor de periode tijdelijke werkloosheid tot 30 juni. Met een maximum van 30 dagen ofwel 150 euro.

Er zal een gemeenschappelijke communicatie van de sociale partners aan de sector gebeuren met betrekking tot:

  • Algemene hygiënevoorschriften.
  • Contact met klanten.
  • Mobiele arbeidsmiddelen.
  • Bureaumateriaal.
  • Gemeenschappelijke ruimtes.
  • Verlof en recuperatie.

De werkgevers verbinden zich tot de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid tijdens de corona-crisis voor de berekening van de uniformpremie.

De dagen van tijdelijke werkloosheid tijdens het kwartaal van de coronacrisis gelijk te stellen met gewerkte dagen voor de berekening van het recht op een uniformvergoeding eind 2020.

Opstellen van een gemeenschappelijke brief aan de overheid met aanbevelingen over :

  • Vervroegde uitbetaling vakantiegeld
  • Opschorting van betaling van rekeningen (hypothecaire lening, huurgeld, energiefacturen,...)
  • Verhoogde werkloosheidsuitkering bij tijdelijke werkloosheid

De vakorganisaties van hun kant zullen de werkgevers steunen in hun vraag aan de overheid tot het voorzien van een aantal steunmaatregelen om de taxisector leefbaar te houden tijdens deze crisis.

 

Download het pamflet (pdf).