ADR: opleidingen en examens voor chauffeurs en veiligheidsadviseurs opgeschort

Ingevolge de Coronacrisis worden alle opleidingen en examens voor chauffeurs en veiligheidsadviseurs tot nader order opgeschort.

Dit kan tot problemen leiden voor de chauffeurs en veiligheidsadviseurs wiens certificaat binnenkort vervalt.

De Belgische autoriteiten hebben een multilateraal akkoord opgesteld dat stipuleert dat de certificaten van de chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren en van de veiligheidsadviseurs die vervallen tussen 1 maart 2020 en 1 november 2020, geldig blijven tot 30 november 2020.

De certificaten van de chauffeurs worden vernieuwd als de chauffeur kan aantonen dat hij heeft deelgenomen aan een herscholing en geslaagd is voor het examen voor 1 december 2020.
De geldigheid van de certificaten van de veiligheidsadviseurs worden met 5 jaar verlengd, te rekenen vanaf de vervaldatum, als de houders slagen voor een examen voor 1 december 2020.

Volgens onze informatie, wordt het multilateraal akkoord nu ter ondertekening rondgestuurd, tenminste volgende landen zouden het ondertekenen: Duitsland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk en Italië.