Gemeenschappelijke verklaring van de sector 140.03

De werkgeversorganisaties en de vakbonden van de Belgische sector voor het goederentransport over de weg en de logistieke dienstverleners voor rekening van derden willen graag het woord richten aan de werkgevers, werknemers en de opdrachtgevers, laad- en losplaatsen en tot de bevolking.


Beste collega’s, bedrijfsleiders, werknemers en burgers,

De sector van het goederenvervoer over de weg en de logistiek zorgt er in deze moeilijke tijden voor dat de bevoorrading van het land en zijn burgers gegarandeerd blijft

Onze chauffeurs en logistieke medewerkers, onze dispatchers en administratieve medewerkers zijn de stille helden die er voor zorgen dat de winkelrekken aangevuld kunnen worden en dat de e-commerce pakjes aan de deur worden afgeleverd. Zij zorgen er ook voor dat ziekenhuizen en apotheken bevoorraad worden.

Wij willen hen via deze weg expliciet bedanken voor hun inzet !

Wij vragen iedereen om onze mensen met het nodige respect te behandelen en hen de nodige hygiënefaciliteiten te bieden. Het is onaanvaardbaar dat onze werknemers in huidige omstandigheden geen toegang krijgen tot de sanitaire faciliteiten bij klanten, op laad- en losplaatsen, ...

Wij vragen van onze werknemers dat zij de nodige hygiënevoorschriften in acht nemen.

Onze sector is een noodzakelijke schakel in de economische keten, wij willen nu niet uitvallen!

Er heerst terecht veel ongerustheid en daarom hebben de vakbonden en de werkgevers samen met de experten welzijn van de FOD WASO nationale aanbevelingsrichtlijnen opgesteld die geldig zijn voor de hele sector van het goederenvervoer over de weg en de logistiek voor rekening van derden om onszelf en onze klanten maximaal te beschermen.

We dringen er bij al onze werkgevers, al onze werknemers, al onze klanten en alle ontvangers van goederen op aan om onderstaande richtlijnen - die op dit moment ruim verspreid worden - nauwgezet op te volgen.

De werkgevers wordt gevraagd om aan onderstaande minimum richtlijnen te voldoen en hiervoor het nodige te organiseren en de noodzakelijke middelen te voorzien. Aan iedereen wordt gevraagd om deze richtlijnen strikt op te volgen en de voorziene middelen niet weg te nemen, want uw collega heeft deze ook nodig.

Wij roepen op om het sociaal overleg in de bedrijven maximaal een kans te geven zodat goede afspraken kunnen worden gemaakt op de werkvloer en al de neuzen in dezelfde richting staan. Dit betekent dat de Comité’s voor Preventie en bescherming op het werk hun rol moeten spelen, en bij ontbreken daarvan dat vakbondsdélégués en/of secretarissen betrokken worden in het overleg. Vragen tot extra overleg met de SD of CPBW worden steeds onmiddellijk en met de nodige ernst behandeld.


Aanbevelingen


A. Algemene hygiënevoorschriften

De algemene basismaatregelen gelden, kort samengevat :

 • Was regelmatig en voldoende lang de volledige handen (min 40 sec) en maak gebruik van de handgeldispensers.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het na gebruik onmiddellijk weg.
 • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog als je geen zakdoekje bij de hand hebt.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar, in de mate van het mogelijke.
 • In geval van dubbele bemanning is een advies van de arbeidsgeneeskundige dienst ten stelligste aan te raden. Zonder dit advies kan een dubbele bemanning niet verplicht worden.
 • De richtlijnen bij klanten, op de terminals,..moeten correct opgevolgd worden
 • Het meten van de lichaamstemperatuur is geen zinvolle indicator omdat niet alle besmette personen koorts maken en omdat personen koortswerende medicatie gebruikt zouden kunnen hebben.
 • Bij ziekte volgt men de algemene richtlijnen van de overheid en bij coronabesmetting verwittigt men de werkgever zodat kan nagegaan worden met wie men in contact is geweest.

Deze basismaatregelen zijn cruciaal in het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus.

Wij roepen onze werkgevers en de laad- en losplaatsen op om de nodige sanitaire faciliteiten te voorzien, al het mogelijke te doen en in de mate van beschikbaarheid om extra beschermingsmiddelen te voorzien zoals bijvoorbeeld alcoholgel, wegwerphandschoenen, papieren zakdoekjes, ontsmettende kuisdoekjes of spray, vuilniszakjes en mondmaskers.

 

B. Contact met kaaipersoneel, klanten,...

Vermijd het fysieke contact met kaaipersoneel en klanten, hou een afstand van 1.5 meter en ga zo weinig mogelijk binnen in afgesloten lokalen waar andere mensen in aanwezig zijn ( bureauruimten e.d. ,...)
Probeer alles zoveel mogelijk digitaal, via de telefoon te doen.

Wat met de ondertekening van de vrachtbrief? Hoe doen we dit veilig?

Ook in tijden van corona blijft de vrachtbrief een belangrijk document. De vrachtbrief is een belangrijk bewijsdocument voor het transport en eventuele schade of manco. Het ondertekenen van de vrachtbrief en het maken van de nodige bemerkingen blijft hier dus belangrijk.

De ondertekening van de vrachtbrief kan moeilijk zijn in tijden waarbij een veiligheidsafstand moet worden bewaard. Daarom kan er best een instructie aan het personeel worden gegeven dat ieder steeds zijn eigen schrijfgerei gebruikt voor de ondertekening en een tekenprocedure te voorzien. Dit kan bv. door de vrachtbrief op een tafel te leggen, te tekenen, afstand te nemen, de wederpartij (met eigen balpen) te laten tekenen en zijn exemplaren mee te laten nemen en dan pas de vrachtbrief terug te nemen.

Het gebruik van rubberen wegwerphandschoenen kan contact tussen het papier en de handen vermijden. Indien dit niet mogelijk is, is het aangeraden om na het behandelen van de vrachtbrief de handen grondig te wassen met water en zeep of te ontsmetten met een ontsmettingsgel en in tussentijd het gezicht niet aan te raken.

 

C. Mobiele arbeidsmiddelen (transpaletten, heftrucks, wagens,...)

 • Reinig met daartoe voorziene middelen alle relevante oppervlakken (steunen, stuur,...) en bedieningsknoppen (radioposten, hendels, joysticks,...)
 • Afwijkingen kunnen enkel met expliciet akkoord van de arbeidsgeneeskundige dienst
 • Verlucht regelmatig (vrachtwagen)cabines en kleine ruimten ,...

 

D. Bureaumateriaal, (elektrisch) hulpmateriaal in de logistieke keten, ...

 • Reinig gemeenschappelijk materiaal bij elk gebruik (handvaten, bediening van printers, toetsenborden, handscanners, elektronische toestellen,... en zeker bij wissel van gebruiker !
 • Indien mogelijk wijs (bureau)materiaal persoonlijk toe

 

E. Gemeenschappelijke ruimtes (refters, lokalen, ...)

Schaftmomenten spreiden

Voorkom in de mate van het mogelijke de gelijktijdige aanwezigheid van meerdere personen in één gesloten ruimte

 • Zet stoelen uit elkaar, laat voldoende plaats tussen (min. 1,5m) en zit schuin tov elkaar
 • Beperk de aanwezigheid in kleine gesloten ruimte

 

F. Verlof en recuperatie

In deze uitzonderlijke tijden wordt van iedereen extra inspanningen gevraagd om het werk rond te krijgen en vraagt de zorg voor zieke gezinsleden ook de nodige aandacht.

Er moet een goed evenwicht worden gezocht tussen beide belangen.

De sociale partners roepen de werkgevers en werknemers op om met gezond verstand en rede in onderling overleg het verlof toe te kennen.

”Gedwongen” opname van verlof is verboden.

Indien er geen of onvoldoende werk is vraagt de werkgever tijdelijke werkloosheid aan volgens de geldende regels en richtlijnen van de RVA.

 

Download de verklaring (pdf).

Herhaling van de veiligheidsvoorschriften (pdf).

Communicatie betreffende vakantiedagen (pdf).