Paritair Comité handel in brandstoffen - Crisisoverleg Corona

Werkgevers geven hun personeel een « Njet » over (bijna) ganse lijn.

Op 18 maart hadden er in het Paritair comité van de handel in brandstoffen gesprekken met de werkgeversfederatie Brafco plaats rond de uitzonderlijke omstandigheden veroorzaakt door de Corona-crisis en de gevolgen hiervan voor de werknemers uit de sector.

Tot onze verbazing bleken de werkgevers uit de sector bitter weinig begrip te hebben voor de problemen – zowel op organisatorisch als op financieel vlak – waarmee hun werknemers worden geconfronteerd.

Op onze vraag om de aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid op te trekken, werd alvast negatief gereageerd. Ondanks het feit dat de werknemers uit deze sector nu massaal aan het werk zijn, en overuren presteren, wegens gigantisch veel thuisleveringen omwille van de lage brandstofprijzen. De werkgevers willen dus wel dat hun personeel extra uren draait - zelfs tijdens deze crisis - maar willen geen tegemoetkoming voorzien voor hun werknemers als het straks stil valt.

Een grotere flexibiliteit voor het toekennen van vakantie, sociaal verlof, ouderschapsverlof, ... om de werknemers in staat te stellen om te zorgen voor hun kinderen of zieke gezinsleden, werd ook afgewezen gezien de grote drukte in de sector momenteel. Financieel gewin gaat opnieuw boven de gezondheid van de werknemers en hun familie.

De werkgeversfederatie wenste uiteindelijk wel in te gaan op onze vraag om als sociale partners een gemeenschappelijke brief te sturen naar de overheid met hierin het verzoek om het vakantiegeld vervroegd uit te betalen aan de werknemers en om het recht op tijdelijke werkloosheid te openen voor alle werknemers, ongeacht het feit of zij voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voor werkloosheid.

Maar op ons verzoek om naar de overheid toe te vragen om de dagen tijdelijke werkloosheid als gelijkgestelde dagen te erkennen voor de berekening van zowel de vakantiedagen als het vakantiegeld, hielden zij opnieuw de boot af. Opnieuw op basis van financiële overwegingen.

Wij zijn uitermate teleurgesteld in de houding van de werkgeversfederatie Brafco in deze en zien ons dan ook genoodzaakt om het personeel uit de sector hierover te informeren.

 

Download het pamflet (pdf).