Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 heeft elke taxichauffeur in het Vlaams gewest een bestuurderspas nodig,

ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige) en dit zowel als taxi- als VVB-chauffeur of als chauffeur onder de nieuwe vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (straattaxi, standplaatstaxi, enz...).

Chauffeurs die al van vroeger een taxibrevet of erkenningskaart van hun stad of gemeente hebben, moeten de bestuurderspas ook aanvragen vóór 1 juli 2020. Houd hierbij rekening met een behandelingstermijn van maximum 40 dagen.


Waar aanvragen?

Je vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar je woont. Taxichauffeurs die buiten het Vlaams gewest wonen, doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze.

 

Hoe vraagt je een bestuurderspas aan?

De aanvraag verloopt volledig digitaal via https://centaurus2020.vlaanderen.be/aanvraagbestuurderspas/

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent minstens 2 jaar in het bezit van een rijbewijs.
  • Je beschikt over een rijbewijs met geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer.
  • Je beschikt over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten (enkel indien u een buitenlandse staatsburger bent).
  • Je voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Uitvoeringsbesluit van 8 november 2019.
  • Je voldoet aan de taalvereisten: Minimum taalkennis niveau B1 volgens het Europees Referentiekader (overgangsbepaling: A2 volstaat, mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen);

Voeg bij je aanvraag de volgende documenten toe:

  • Kopie van je rijbewijs.
  • Een beroepskaart of arbeidskaart (internationale werknemers) indien van toepassing.
  • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Indien je voldoet aan de voorwaarden, ontvangt je een bestuurderspas die geldig is voor 5 jaar. De bestuurderspas wordt elke 5 jaar hernieuwd volgens dezelfde voorwaarden als hierboven. Jaarlijks moet de chauffeur zijn uittreksel uit het strafregister conform artikel 596,1-28 van maximaal 3 maanden oud, bezorgen aan zijn gemeente.


Wat kost het

Bij afhaling van de bestuurderspas betaalt je een retributie van 20 euro (jaarlijks geïndexeerd bedrag) Deze retributie valt volledige ten laste van de chauffeur.

 

Download de nieuwsbrief (pdf).

Volg ABVV Taxi op Facebook.