Cao nachtarbeid voor het niet-rijdend personeel goederenvervoer en logistiek

Tijdens het paritair comité van januari 2020 werd een cao nachtarbeid voor het niet-rijdend personeel van de sector goederenvervoer en logistiek ondertekend.

Concreet houdt deze cao in dat werknemers van het niet-rijdend personeel mogen worden tewerkgesteld na 20.00 u ‘s avonds en voor 06.00 u ‘s morgens. (Deze cao is niet van toepassing op werknemers die uitsluitend prestaties verrichten tussen 06.00 u ‘s morgen en 24.00 u of die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 05.00 u.)

 

Wanneer er in het bedrijf:

  • een Ondernemingsraad en/of
  • Comité voor Preventie en Bescherming
  • en/of een syndicale delegatie bestaat

mag de invoering van nachtarbeid enkel worden toegepast nadat zij hiervoor hun toestemming hebben gegeven.

 

In andere bedrijven kan de invoering gebeuren via de wijziging van het arbeidsreglement.

 

Voor de wijziging van het arbeidsreglement is een bepaalde procedure voorzien.

 

Opgelet dus! Indien je werkgever een wijziging aan het arbeidsreglement wil doorvoeren met betrekking tot nachtarbeid, contacteer dan onmiddellijk je plaatselijke BTB-secretaris om je bij te staan en/of om te controleren of de correcte procedure werd gevolgd.

 

Download de nieuwsflash (pdf).