Taxi: geschenkcheques en vergoedingen

Geschenkcheques

In december 2019 hebben de arbeiders uit de sector (Taxi en VVB) opnieuw recht op geschenkcheques!

Toekenningsvoorwaarden

 • 2 jaar anciënniteit in het bedrijf per 01/12/2019.
 • Minstens één dag effectief gepresteerd hebben in 2019.

 

Bedrag van de geschenkcheque

 • Voltijdse: € 35.
 • Arbeidsregime meer dan 50% van een voltijdse arbeider volgens arbeidscontract: € 35.
 • Arbeidsregime van 50% of minder van een voltijdse arbeider volgens arbeidscontract: € 17,5.

 

Anciënniteitsvergoeding

In januari 2020 krijgen alle taxichauffeurs die aan de voorwaarden voldoen, een anciënniteitsvergoeding.

De percentages op de jaarlijkse recette (excl. BTW) per aantal jaren anciënniteit zijn als volgt:

 • 0,50 % na 3 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
 • 1,00 % na 5 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
 • 1,50 % na 10 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
 • 2,00 % na 15 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
 • 2,50 % na 20 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming

 

Eenmalige vergoeding

Als compenserende maatregel wegens de relatief late ondertekening (in oktober 2019) van het sociaal akkoord dat geldt voor de jaren 2019 en 2020, krijgen de chauffeurs een éénmalige kostenvergoeding.

Het gaat om een eenmalige forfaitaire kostenvergoeding die betaald wordt aan elke chauffeur met prestaties in 2019, die in dienst is op 1 oktober 2019 en nog steeds in dienst is op 30 november 2019.

Bedrag

 • Arbeidsregime van meer dan 50% ten opzichte van een voltijdse chauffeur volgens arbeidscontract: € 50.
 • Arbeidsregime van 50% of minder ten opzichte van een voltijdse chauffeur volgens arbeidscontract: € 25.

Deze eenmalige forfaitaire kostenvergoeding moest betaald worden met de lonen van november 2019.

 

Download de nieuwsbrief (pdf).

Volg ABVV Taxi op Facebook.