Het nieuwe Vlaamse Taxidecreet

Op 1 januari 2020 gaat het nieuwe Vlaamse taxidecreet in voege. Dat wil zeggen dat er heel wat veranderingen komen voor de taxisector.

Wij zetten de belangrijkste veranderingen even op een rijtje.

 

1

Tot op vandaag bestaan er twee verschillende soorten vergunningen. De vergunning “taxidiensten” en deze voor ‘diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder”. Deze worden met het nieuwe Vlaamse taxidecreet vervangen door slechts één vergunning voor “individueel bezoldigd personenvervoer” voor vier verschillende diensten:

  • Straattaxi’s: voertuigen ter beschikking op de openbare weg;
  • Standplaatstaxi’s: voertuigen ter beschikking op de standplaatsen;
  • Ceremonieel vervoer: voertuigen via een overeenkomst ter beschikking voor ceremonies;
  • OV-taxi’s: voertuigen ter beschikking via de Mobiliteitscentrale;

Dezelfde vergunning geldt voor alle diensten in heel Vlaanderen.

 

2

Het grote verschil tussen straat- en standplaatstaxi’s:

  • Voor de straattaxi’s gelden tarieven, die door de exploitant worden bepaald, en via een tarievenkaart binnenin de taxi worden kenbaar gemaakt aan de passagiers. Voor het begin van de rit en bij een bestelde rit voor het begin van de bestelling moet de chauffeur een prijsindicatie van het eindbedrag geven. Verboden te parkeren, stationeren of heen en weer te rijden binnen 200m loopafstand van een taxistandplaats. Verboden om ritten te weigeren aan klanten. Taxameter is niet verplicht, maar vanaf 01.07.2020 moet het voertuig wel uitgerust zijn met een boordcomputer.
  • Voor de standplaatstaxi’s is er een verplicht gebruik van de taxameter. Standplaatstaxi’s starten hun rit steeds met vertrek vanop een standplaats. Zodra de rit beëindigd is, is het voertuig een straattaxi. De chauffeur mag dan wachten op of zoeken naar een bestelling of hij mag terugkeren naar zijn basis (de garage of de standplaats). Verplicht gebruik van de taxameter. De standplaatstaxi’s zijn onderworpen aan het taxireglement van de stad of gemeente.

 

3

Er worden strengere milieueisen gesteld aan de straattaxi’s.

 

Klinkt eenvoudig, maar dit nieuwe systeem verandert ook de spelregels van de ganse taxisector en de werknemers in de taxisector. BTB is daar in elk geval niet gelukkig mee!

 

Geen minimum- en maximumtarieven

Wat ons het meeste tegen de borst stuit is dat er geen minimum- en maximumtarieven meer worden opgelegd. Nieuwe spelers zoals UBER en Lyft zullen maandenlang taxiritten onder de prijs kunnen aanbieden en zo de markt kapot concurreren. Werknemers in de taxisector zullen daardoor tegen steeds slechtere voorwaarden moeten werken, hun job misschien verliezen of zo goed als verplicht worden om als schijnzelfstandige te werken.

De moordende concurrentie zal bovendien leiden tot een grotere werkdruk, vermoeide chauffeurs en meer verkeersonveiligheid.

 

Decreet proberen tegenhouden

Dit nieuwe taxidecreet is een ramp voor de sector. Daarom zetten we bij BTB alles op alles om de uitvoering ervan tegen te houden. Samen met de andere sociale partners starten wij een procedure bij de Raad van State tegen het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet. Wij hopen zo dit decreet nog te kunnen tegenhouden.

 

Meer info in onze kantoren en online

Zeker voor werknemers in loondienst bij een taxibedrijf is dit nieuwe decreet rampzalig. Daarom blijven wij ons als BTB verzetten tegen dit decreet. Wij zijn niet tegen veranderingen, maar wel tegen nieuwe regels die de sector kapot maken en broodroof plegen op de chauffeurs.

Voor meer info kan je rekenen op BTB. Heb je vragen over dit nieuwe decreet? Dan kan je terecht bij je plaatselijk BTB-kantoor. Je kan ook online informatie krijgen via onze nieuwe e-dienstverlening. Ga hiervoor op Facebook naar de pagina ABVV Taxi. Daar vind je meer informatie en kan je een vraag stellen via de chatfunctie.

 

Als werknemer in de taxisector kan je blijven rekenen op onze inzet!

 

Download de brief (pdf).