Plaspauzes zijn een recht, ook voor chauffeurs!

Een plaspauze en degelijke sanitaire voorzieningen zijn voor de meeste werknemers vanzelfsprekend. Niet voor bus-, vrachtwagen- of koerierchauffeurs.

Te weinig tijd om de gevraagde ritten uit te voeren, gebrek aan veilige parkeerplaatsen en (propere) sanitaire faciliteiten zijn de pijnpunten waarmee zij worden geconfronteerd. BTB-ABVV vraagt daarom morgen, 19 november, op World Toilet Day aandacht voor deze problematiek.

« Ik moet ook plassen! » Dat was de uitspraak van Else Martens, BTB-militante en buschauffeur bij een pachter die werkt voor De Lijn. Ze beklaagde zich er op een vakbondsvergadering over dat ze vaak geen toiletten ter beschikking heeft en dan maar « in de bosjes » moet. Dat is voor een vrouw nog minder een prettig vooruitzicht voor een man.

Kunt u zich voorstellen dat er vandaag de dag nog talloze transportarbeiders niet op tijd kunnen plassen? Omdat ze niet over de nodige sanitaire voorzieningen beschikken of omdat ze simpelweg geen pauze kunnen nemen? Toch is dat het geval. Bij veel buschauffeurs is dat het geval.

Het gebrek aan faciliteiten is één ding, het gebrek aan pauze om « je ding te doen » een ander. Chauffeurs krijgen vaak te weinig tijd om hun trajecten te rijden, waardoor ze hun pauze in rook zien opgaan. Geen plaspauze dus. Als ze al de tijd hebben, moeten ze vaak hun behoefte in een « noodtoilet » doen of vaak ontbreekt zelfs dat...

Het probleem beperkt zich trouwens niet tot de buschauffeurs. Truckers en koeriers hebben hetzelfde probleem. Uit de acht zwartboeken die BTB publiceerde, blijkt dat er te weinig parkeerplaatsen zijn, dat ze onveilig zijn en vooral ... dat ze oncomfortabel zijn. Ofwel zijn er geen sanitaire voorzieningen, ofwel zijn ze in slechte staat, ofwel zijn ze betalend... Menig trucker weet dat de lange rust nemen op de parking van een bedrijf waar je nadien zal laden of lossen nog niet betekent dat je ook de sanitaire installaties mag gebruiken.

 

Wereld « toilet dag » op 19 november

Onze globale koepel, de “International Transportworkers’ Federation” (ITF), deed een bevraging bij haar leden. De resultaten waren ronduit schokkend. Menstruerende vrouwen die de tijd noch de voorzieningen krijgen om zich te verzorgen, toiletten waar je nog geen hond op zou jagen, ...

BTB voert al langer actie voor betere sanitaire voorzieningen voor transportarbeiders. We steunen dan ook de wereldwijde campagne van ITF om aandacht te vragen voor wat eigenlijk een basisrecht is. Het recht om op tijd en in goede hygiënische omstandigheden naar het toilet te kunnen is immers een recht waar geen discussie over kan zijn.

We interpelleren dan ook regeringen en werkgevers om meer inspanningen te doen. Door transportarbeiders voldoende tijd te gunnen om hun behoefte te doen. Iedereen heeft recht op een (plas)pauze.

We vragen ook investeringen in comfortabele en propere sanitaire installaties (zoals WC’s en douches op snelwegparkings en transport hubs, ...).

ITF zal dit ook globaal aankaarten, bijvoorbeeld bij de IAO (Internationale ArbeidsOrganisatie).

 

Ook in ons land is er werk aan de winkel

De zwartboeken van BTB tonen het meer dan voldoende aan. Regeringen moeten dringend een tandje bij steken om voldoende, veilige en comfortabele parkings uit te bouwen. De heren Bellot, Henry en de dames Peeters en Van den Brandt, allemaal ministers die verantwoordelijk zijn voor transport, hebben duidelijk nog veel werk ter zake. Het mobiliteit- en transportbeleid verdient ook hier dringend coördinatie!

En ook De Lijn en TEC moeten een tandje bij steken. De chauffeurs die in hun opdracht voor privé- partners rijden kunnen vaak nog steeds de (schaars voorziene) toiletten niet gebruiken. De trajecten die ze rijden zijn te kort berekend, zodat de pauze vaak wegvalt. Tijd om in te grijpen dus.

 

Omdat iedereen nu eenmaal moet plassen.

BTB zal daarom actievoeren op 19/11/19 om 10u aan het kabinet van minister Bellot.

 

Lees het Transport Workers' Sanitation Charter van ITF (pdf, enkel in het Engels)