Protocolakkoorden sector bus & car

In het kader van de sectoronderhandelingen 2019 - 2020 werden er protocolakkoorden afgesloten in de bus & car sector.

Je kan alle informatie terugvinden in onze nieuwsbrieven :

Bijzonder geregeld vervoer (georganiseerd werknemersvervoer, leerlingenvervoer van en naar school, ...)

Bijzonder ongeregeld vervoer (autocar, toerisme, pendels, ...)

Geregeld vervoer (openbare diensten of geregeld vervoer in onderaanneming voor VVM-De Lijn, SRWT of TEC)