Eindelijk een protocolakkoord in de taxisector!

Na moeizame onderhandelingen zijn de sociale partners van de taxi sector tot een protocolakkoord gekomen voor de maximale invulling van de 1,1%.

  • Gemiddelde netto ARAB verhoging van 26 euro per maand, +/- 320 euro meer op jaarbasis.
  • Een eenmalige netto premie van 50 euro (pro rata tewerkstelling) ter compensatie van de voorbije maanden van 2019.
  • Fietsvergoeding van € 0,20 per kilometer.
  • Invoering derdebetalersysteem openbaar vervoer.
  • Verhoging vakbondspremie naar €135 in 2019 en naar €145 in 2020.
  • Verlenging cao’s tijdskrediet, landingsbanen, outplacement, geschenkcheque en risicogroepen.
  • Oprichting werkgroep functieclassificatie naar aanleiding van het Vlaams Taxidecreet die al zal samenkomen in november.
  • Een historisch akkoord rond de oprichting van de syndicale delegatie om de rechten van de werknemers nog beter te verdedigen.

Wij danken onze militanten/leden die door de druk op te voeren om in actie te gaan mee voor dit protocolakkoord hebben gezorgd. Deze actiedreiging kwam er onder impuls van BTB.

SAMEN VOORUIT!