Fraude met digitale tachotoestellen in vrachtwagens: niets nieuws onder de zon

Het federaal parket is vorige week in samenwerking met de Nederlandse autoriteiten een onderzoek gestart naar een internationale organisatie die sjoemelsoftware voor de digitale tachograaf verdeelt en installeert over heel Europa.

Door een hack in de tachosoftware worden de registraties van de tacho zodanig gemanipuleerd dat de rij- en rusttijden niet correct geregistreerd worden.
Volgens het parket zouden er in Europa duizenden vrachtwagens rondrijden die zijn uitgerust met software die de tachograaf van het voertuig kan manipuleren.

 

Niets nieuws onder de zon

Tachograaffraude is zo oud als de tachograaf zelf. Alleen neemt de tachofraude gestaag toe.

Frank Moreels, BTB-voorzitter: “In 2016 werd er in verschillende vrachtwagens van Oost – en West-Vlaamse transportfirma’s sjoemelsoftware aangetroffen. In 2017 werd een kwart van de gecontroleerde trucks betrapt op tachofraude. We kunnen dus wel spreken van systematisch en geplande fraude, georganiseerd door malafide transporteurs.”

Door de steeds geavanceerdere gebruikte methodes wordt het voor de politie- en inspectiediensten steeds moeilijker om de fraude te ontdekken bij een gewone controle. Begin dit jaar nog sloegen de Nederlandse en Belgische inspectiediensten alarm over de toename van fraude met de tachograaf.

 

Tachofraude leidt tot levensgevaarlijke situaties, oneerlijke concurrentie en sociale fraude

Door te sjoemelen met de rij- en rusttijden “besparen” transportbedrijven heel wat geld. Frank Moreels: “De niet-naleving van de rij- en rusttijden kan leiden tot levensgevaarlijke situaties op de weg. Oververmoeide chauffeurs zijn een gevaar voor zichzelf en voor de overige weggebruikers. Bovendien creëert dit oneerlijke concurrentie tussen transportbedrijven en dus sociale fraude. Want de tachograaf wordt in de transportsector gebruikt als prikklok om het loon van de chauffeur te berekenen. Maar wat als de tachograaf geen realistisch beeld meer geeft?”

 

Beterschap op komst?

Alle vrachtwagens die vanaf 15 juni 2019 in dienst worden genomen, moeten zijn uitgerust met een smart tachograaf (tweede generatie tachografen) met een aantal nieuwe functionaliteiten. Zo zal via een intern of extern satellietnavigatiesysteem de digitale tachograaf de precieze locaties vastleggen waar de bestuurder zijn dagelijkse werktijd aanvangt en eindigt. Daarnaast wordt iedere drie uur opgetelde rijtijd de positie opgeslagen.
Desalniettemin zullen alle vrachtwagens van voor 15 juni 2019 nog steeds met het oude systeem uitgerust zijn, daarom pleiten wij als BTB voor meer en uitgebreidere controles op tachofraude.

 

Werkgevers veroordelen, maar nemen onvoldoende verantwoordelijkheid

Werkgeversfederatie Febetra liet in een reactie op Twitter weten dat ook zij het gebruik van sjoemelsoftware volstrekt onaanvaardbaar vinden, dat zulke wanpraktijken de verkeersveiligheid in het gedrang brengen en de eerlijke concurrentie verstoren. Helaas zien we van de werkgeversfederaties weinig initiatieven om hun leden aan te sporen zich niet in te laten met zulke praktijken. BTB zou de werkgeversfederaties graag wat actiever zien in de strijd tegen het sjoemelen met de tachograaf.