Indexatie lonen en vergoedingen personeel Handel in Brandstoffen

Op basis van de jaarlijkse indexatie worden de lonen en de verblijfsvergoedingen vanaf 01.01.2024 aangepast.

De nieuwe bedragen zijn de volgende : 

 Anciënniteit

Uurloon in €

0 - 3 jaar anciënniteit

Uurloon in €

> 3 jaar anciënniteit

 Uurloon in €

> 10 jaar anciënniteit

 Uurloon in €

> 15 jaar anciënniteit

Klasse 1

Onderhoudspersoneel

 13,9934 14,3434 14,4881 14,6931

Klasse 2

Machinist / bestuurder bulldozer

Arbeider gas

14,2349 14,5967 14,7293 14,9466

Klasse 3

Tankwagenchauffeur voor het beleveren van tankstations

Chauffeur bevoorrading en groot-distributie gasflessen

Tankwagenchauffeur voor bevoorrading en grootdistributie vloeibare brandstoffen

15,2360 15,6211 15,7668 15,9961

Klasse 4

Chauffeur kleindistributie gasflessen

Chauffeur kolen

Tankwagenchauffeur voor distributie gas

Tankwagenchauffeur voor distributie vloeibare brandstoffen

Technieker 

15,5377 15,9235 16,0803 16,3097

Klasse 5

Vliegtuigbevoorrader / operator

15,6824 16,0803 16,2374 16,4665

 

ARAB-vergoeding: € 1,5343/u.

Forfaitaire verblijfsvergoeding per begonnen schijf van 24 u bij dagelijkse of wekelijkse rust buiten de woonplaats of buiten de in de arbeidsovereenkomst voorziene arbeidsplaats : € 43,8183 vanaf 01.01.2024.

Voor de eerste dagelijkse of wekelijkse rust buiten de woonplaats waarbij de arbeids- en beschikbaarheidstijd voorafgaand aan bedoelde rust minder dan 8 u bedraagt of wanneer de uithuizigheid minder dan 24 u bedraagt en het slechts één enkele dagelijkse rust betreft : € 17,6245 vanaf 01.01.2024.

Premie ploegenarbeid: 0,50 €/u enkel voor tankwagenchauffeurs voor beleveren van tankstations.

Premie nachtarbeid:
1,26 euro per uur voor werknemers minder dan 50 jaar.
1,52 euro per uur voor werknemers vanaf 50 jaar.

 

Download de nieuwsbrief (pdf).