Indexatie lonen en vergoedingen personeel Handel in Brandstoffen

Op basis van de jaarlijkse indexatie worden de lonen en de verblijfsvergoedingen vanaf 01.01.2022 aangepast.

Ook de minimum en de reële lonen worden ingevolge het protocolakkoord 2021-2022 met 0,4% verhoogd vanaf 01.01.2022

De nieuwe bedragen zijn de volgende : 

 Anciënniteit

Uurloon in €

0 - 3 jaar anciënniteit

Uurloon in €

> 3 jaar anciënniteit

 Uurloon in €

> 10 jaar anciënniteit

 Uurloon in €

> 15 jaar anciënniteit

Klasse 1

Onderhoudspersoneel

 12,3841 12,6938 12,8218 13,0033

Klasse 2

Machinist / bestuurder bulldozer

Arbeider gas

12,5977 12,9151 13,0353 13,2276

Klasse 3

Tankwagenchauffeur voor het beleveren van tankstations

Chauffeur bevoorrading en groot-distributie gasflessen

Tankwagenchauffeur voor bevoorrading en grootdistributie vloeibare brandstoffen

13,4837 13,8254 13,9535 14,1564

Klasse 4

Chauffeur kleindistributie gasflessen

Chauffeur kolen

Tankwagenchauffeur voor distributie gas

Tankwagenchauffeur voor distributie vloeibare brandstoffen

Technieker 

13,7507 14,0923 14,2310 14,4339

Klasse 5

Vliegtuigbevoorrader / operator

13,8788 14,2310 14,3699 14,5727

 

ARAB-vergoeding: € 1,3578/u.

Forfaitaire verblijfsvergoeding per begonnen schijf van 24 u bij dagelijkse of wekelijkse rust buiten de woonplaats of buiten de in de arbeidsovereenkomst voorziene arbeidsplaats : € 38,7789 vanaf 01.01.2022.

Voor de eerste dagelijkse of wekelijkse rust buiten de woonplaats waarbij de arbeids- en beschikbaarheidstijd voorafgaand aan bedoelde rust minder dan 8 u bedraagt of wanneer de uithuizigheid minder dan 24 u bedraagt en het slechts één enkele dagelijkse rust betreft : € 15,5975 vanaf 01.01.2022.

Premie ploegenarbeid: 0,25 €/u enkel voor tankwagenchauffeurs voor beleveren van tankstations.

 

Download de nieuwsbrief (pdf).