Indexatie lonen en vergoedingen personeel Handel in Brandstoffen

Op basis van de jaarlijkse indexatie worden de lonen en de verblijfsvergoedingen vanaf 01.01.2020 aangepast.

 

 Anciënniteit

Uurloon in €

0 - 3 jaar anciënniteit

Uurloon in €

> 3 jaar anciënniteit

 Uurloon in €

> 10 jaar anciënniteit

 Uurloon in €

> 15 jaar anciënniteit

Klasse 1

Onderhoudspersoneel

 11,8318 12,1276 12,2500 12,4234

Klasse 2

Machinist / bestuurder bulldozer

Arbeider gas

12,0358 12,3418 12,4540 12,6376

Klasse 3

Tankwagenchauffeur voor het beleveren van tankstations

Chauffeur bevoorrading en groot-distributie gasflessen

Tankwagenchauffeur voor bevoorrading en grootdistributie vloeibare brandstoffen

12,8824 13,2088 13,3312 13,5250

Klasse 4

Chauffeur kleindistributie gasflessen

Chauffeur kolen

Tankwagenchauffeur voor distributie gas

Tankwagenchauffeur voor distributie vloeibare brandstoffen

Technieker 

13,1374 13,4638 13,5963 13,7902

Klasse 5

Vliegtuigbevoorrader / operator

13,2598 13,5963 13,7290 13,9228

 

De ARAB-vergoeding blijft behouden op € 1,3032/u.

Forfaitaire verblijfsvergoeding per begonnen schijf van 24 u bij dagelijkse of wekelijkse rust buiten de woonplaats of buiten de in de arbeidsovereenkomst voorziene arbeidsplaats : € 37,1976 vanaf 01.01.2020.

Voor de eerste dagelijkse of wekelijkse rust buiten de woonplaats waarbij de arbeids- en beschikbaarheidstijd voorafgaand aan bedoelde rust minder dan 8 u bedraagt of wanneer de uithuizigheid minder dan 24 u bedraagt en het slechts één enkele dagelijkse rust betreft : € 14,9615 vanaf 01.01.2020.

Premie ploegenarbeid: 0,25 €/u enkel voor tankwagenchauffeurs voor beleveren van tankstations.

 

Download de nieuwsbrief (pdf).