Protocolakkoord voor de arbeiders uit de sector Handel in Brandstoffen

Op 15 juli werd voor de werknemers uit de sector handel in brandstoffen een protocolakkoord afgesloten voor de jaren 2019-2020.

Een akkoord dat door de vakbonden hard bevochten werd. Nooit eerder zagen we de werkgevers in deze sector zo onverzoenlijk, nooit eerder zo anti-arbeider en zo anti-vakbond. Werkgeversorganisatie BRAFCO vond zelfs het nodig om een hold-up te organiseren op het sociaal fonds van de sector. Voor sommigen is het nooit genoeg.

Dankzij stevig weerwerk van de BTB-onderhandelaars kwam er alsnog een verdedigbaar akkoord uit de bus.

In grote lijnen omvat dit protocolakkoord voor de werknemers het volgende:

  • Verhoging van de minimum en de reële uurlonen met 1,1% vanaf 01.07.2019.
  • Verhoging van de premie voor ploegenarbeid met 0,25€ vanaf 01.01.2020.
  • Invoering van een fietsvergoeding van 0,24€ per kilometer.
  • Verhoging van de syndicale premie tot 135,- € voor 2019 en 145,- € voor 2020.
  • Invoering van één dag anciënniteitsverlof per jaar voor de werknemers met 5 jaar bedrijfsanciënniteit.
  • Volledige invulling van de cao’s SWT (brugpensioen) en tijdskrediet volgens de nieuwe wetgeving.
  • Invoering van een cao nachtarbeid.
  • Jaarlijkse indexatie van de lonen en vergoedingen.

Dit protocolakkoord is de sectorale invulling van het Interprofessioneel Akkoord 2019-2020.

 

Download de nieuwsbrief (pdf).