Protocolakkoord werknemers afhandeling luchthavens goedgekeurd

Binnen het kader van het IPA werd een verdedigbaar sectorakkoord bereikt voor de arbeiders uit de sector afhandeling luchthavens.


Sandra Langenus, gewestelijk BTB-secretaris,: “Ondanks de stugge houding van de werkgevers zijn we er toch in geslaagd om een correct sectorakkoord af te sluiten.”
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen die we hebben gerealiseerd.

 

Koopkracht

Stijging van de lonen en barema’s met 1,1% vanaf 01.07.2019.
Een engagement van de werkgeversfederaties om voor de jaren 2019 en 2020 een cao 90 af te sluiten op bedrijfsniveau.
Een optrekking van de werkgeversbijdrage voor het pensioenplan van 0,92% naar 1%.

 

Mobiliteit

De fietsvergoeding zal opgetrokken worden naar het maximum van € 0,24.
De shiften zullen per onderneming aangepast worden in de mate van het mogelijke voor de operaties, zodat zij beter afstemmen op de mogelijkheden van het openbaar vervoer, per bedrijf zal er een werkgroep mobiliteit worden opgericht.

 

Kwalitatieve verwezenlijkingen

De cao’s SWT en landingsbanen zullen maximaal verlengd worden.
De sociale partners, werkgevers en vakbonden zullen een gezamenlijke verklaring af leggen naar de overheid om het beroep van cargohandler en ramphandler te laten erkennen als zwaar beroep.
De werknemers zullen vanaf nu allemaal recht hebben op een regionale feestdag.
Werknemers met 10 jaar anciënniteit krijgen een extra anciënniteitsdag.

Tot slot zal de syndicale premie worden opgetrokken naar het maximaal toegelaten bedrag van € 145.

Frank Moreels, Voorzitter BTB: “Dit akkoord bevat aanzienlijk wat positieve elementen voor de arbeiders uit onze sector, zowel op het vlak van koopkracht als op de kwalitatieve invulling van hun job.”

 

Download de nieuwsbrief (pdf).