Protocolakkoord voor de arbeiders uit de sector goederenvervoer en logistiek: check!

Na drie moeizame onderhandelingsrondes tussen de sociale partners, is er eindelijk een protocolakkoord in de sector goederenvervoer en logistiek.

Dit sectorakkoord kwam er pas nadat het de werkgeversfederaties duidelijk was dat BTB niet zou buigen en bereid was om onmiddellijk na de zomervakantie tot acties en stakingen over te gaan.

Frank Moreels, Federaal secretaris BTB Wegvervoer & Logistiek: “Ondanks het feit dat de werkgeversfederaties verschillende malen terugkwamen op afspraken die voorafgaandelijk aan het sectoroverleg werden gemaakt, zijn wij er toch in geslaagd om een correct akkoord te ondertekenen voor het rijdend personeel, de logistiekers en het garagepersoneel.”

De belangrijkste punten uit dit akkoord zijn voor onze leden:

  • Loonsverhoging van 1,1% (zoals maximaal voorzien in het IPA), zowel op de reële lonen als op de baremalonen en de anciënniteitspremie) vanaf 01.10.2019 voor alle arbeiders.
  • Om het stuk gemiste verhoging van 1 januari tot en met 30 september te compenseren wordt een cadeaucheque van 25,- € netto toegekend aan de werknemers uit de sector die op 31.12.2019 minstens 6 maanden bedrijfsanciënniteit hebben.
  • De verplaatsingsvergoeding voor woon-werkverkeer wordt toegekend vanaf de eerste kilometer.
  • De toekenning van de vergoeding voor nachtarbeid (volgens bestaande voorwaarden) bedrag +50 jaar aan alle werknemers, ongeacht hun leeftijd.
  • De verlenging van de cao’s “verlies medische schifting” en “loon in cash” voor onbepaalde duur.
  • De maximale invulling van de cao’s landingsbanen, tijdskrediet en SWT (brugpensioen).
  • Tot slot: een belangrijke verhoging van de syndicale premie tot 145,- €.

Wij willen ook onze militanten in de bedrijven bedanken, die vanaf het begin van de onderhandelingen via de bedrijven druk hebben gezet op de werkgeversfederaties, om tot dit resultaat te komen!

 

Download de nieuwsbrief (pdf).