Sectoronderhandelingen 2019-2020 : protocolakkoord in de verhuissector

Het eerste ontwerp van protocolakkoord in de sector Transport & Logistiek voor de sectoronderhandelingen 2019-2020 werd vandaag afgesloten in het Paritair Comité 140.05 voor de verhuissector.

We hebben enkele belangrijke verwezenlijkingen kunnen realiseren, en geven u hierbij een overzicht van de belangrijkste punten:


Volledige invulling van de marge van 1,1% door middel van de verhoging van de reële brutolonen met ingang van 1 september 2019.

Verhoging van de syndicale premie naar 140€ in twee stappen (135€ in 2019, 140€ in 2020).

Afsluiten van een sector cao met betrekking tot de vakbondsafvaardiging (vanaf 1 juli 2020):
• 2 mandaten vanaf 30 arbeiders;
• 4 mandaten vanaf 75 arbeiders.
Syndicaal verlof van 2 dagen per mandaat en per jaar (effectief & plaatsvervanger).

Aanpassing van de cao betreffende de verplaatsingsvergoeding voor woon-werkverkeer :
• Verhoging van de tussenkomst in het sociaal abonnement tot 70% (vanaf 1 juli 2019);
• Een tussenkomst in het privé-vervoer vanaf de eerste kilometer (vanaf 1 juli 2020);
• Verhoging van de fietsvergoeding tot 0,24€/km in twee stappen (0,20€/km vanaf 1 juli 2019, 0,24€/km vanaf 1 juli 2020).

Afsluiten van cao’s betreffende SWT en tijdskrediet/landingsbanen voor onbepaalde duur (vanaf 1 juni 2019);

Afsluiten van een sector cao voor het invoeren van anciënniteitsverlof (vanaf 1 januari 2020) : 1 dag per 5 jaar tewerkstelling in de onderneming, met een maximum van 5 dagen.

 

Download hier de nieuwsbrief (pdf).