Ben Weyts richt bloedbad aan in de Vlaamse taxisector

Donderdag 31 januari luidde in het Vlaamse parlement de doodsklok voor de taxichauffeurs.

Zonder rekening te houden met adviezen van vakbonden, werkgevers, de Mobiliteitsraad Vlaanderen en de Vereniging van Steden en Gemeenten én evenmin met de amendementen van sp.a en Groen werd het taxidecreet in de commissie mobiliteit goedgekeurd. En dat net op de dag dat een studie bekend raakte waarin staat dat het beroep van taxichauffeur het minst aantrekkelijke is.


Ja aan nieuwe regels, nee aan achteruitgang

Een wijziging van de regels voor de taxisector is mogelijk, maar het mag geen blinde slachtpartij worden. In de toekomst méér taxi’s waardoor er steeds minder klanten zijn. En UBER krijgt een open deur. Door onder de prijs te werken zullen zij de markt kapot maken, ten koste van de echte taxichauffeurs. Te veel taxi’s voor te weinig klanten, kortom.


Doodsteek voor loontrekkende taxichauffeurs

In het nieuwe taxidecreet worden er geen minimum en maximumtarieven opgelegd. Spelers zoal UBER zullen maandenlang genadeloos onder de prijs taxiritten aanbieden, zodat de hele markt kapot gaat. Meer taxi’s betekent ook meer overlast, zeker in de centrumsteden. Dat zal ook leiden tot spanningen tussen de taxichauffeurs. Bovendien zullen alle risico’s liggen bij de schijnzelfstandige chauffeur die voor UBER rijdt. De loontrekkende chauffeur zal zijn job verliezen of zal geen andere keuze hebben om te werken als schijnzelfstandige. In een studie van Randstad staat het beroep van taxichauffeur nu al aan de top van minst aantrekkelijke beroepen. En dat zal er helemaal niet op verbeteren.


Onveilig voor iedereen

Uit talloze studies blijkt dat de komst van UBER leidt tot meer onveiligheid. Om toch een deftig inkomen te hebben, moeten er steeds meer uren geklopt worden. Met als gevolg een vermoeide chauffeur. Vermoeide chauffeurs rijden onveilig, hebben stress, maken fouten, ... Dat leidt tot onveilige situaties.


N-VA lacht alle taxichauffeurs uit

Door de vakbonden niet te betrekken, lacht Weyts alle taxichauffeurs uit. Het taxidecreet werd het voorbije jaar in de steigers gezet door een advocatenkantoor. In opdracht van Ben Weyts stelden zij het nieuwe kader op, dat duidelijk op maat van UBER is geschreven. Pas na herhaaldelijk aandringen van BTB werden de vakbonden uitgenodigd op het kabinet. Niet meer dan beleefdheidsbezoekjes, blijkt nu. Niet alleen de vakbonden worden niet au serieux genomen, ook de adviezen van de Mora en de VVSG worden lachend weggewuifd.


Pakjesbezorging met taxi

De amendementen van sp.a en Groen om de sector leefbaar te houden, werden zonder pardon onder tafel geveegd. Erger zelfs, vanuit de meerderheid werden bovenop het het taxidecreet zelf nog bijkomende amendementen goedgekeurd waarin niet meer of minder staat dat ook pakjes met taxi’s kunnen vervoerd worden. Vervoer van goederen voor rekening van derden is nochtans duidelijk afgebakend, op federaal niveau. De meerderheid in het Vlaamse parlement gaat nu ook nog onwettelijke en oneerlijke concurrentie tussen sectoren organiseren. Dat is onaanvaardbaar.


Bezint eer ge begint

Na de stemming in de commissie mobiliteit, zal het voltallige Vlaamse Parlement over enkele weken stemmen over het taxidecreet. We roepen alle parlementsleden van de meerderheid op om zich beter te informeren over de negatieve gevolgen van het taxidecreet. Zij kunnen hiervoor uiteraard bij BTB terecht. We rekenen erop dat het gezond verstand zal zegevieren. En ondertussen zullen wij de taxichauffeurs verder informeren, en sluiten we acties niet uit. BTB zal de uitslag van de stemming uiteraard bekend maken, zodat alle taxichauffeurs weten wie voor en wie tegen heeft gestemd. Alle taxichauffeurs zullen dan in mei in het stemhokje kiezen voor wie echt hun belangen dient!