Werkgevers gunnen chauffeurs geen deftig loon

Vier jaar geleden werd door de sociale partners van de sector goederenvervoer en logistiek (zowel de vakbonden als de werkgeversfederaties) een nieuwe functieclassificatie voor het rijdend personeel uitgewerkt.

Tot op heden weigeren de werkgeversfederaties om aan deze functieclassificatie een eerlijke verloning te koppelen. De enige voorstellen dit zij op tafel legden, waren lonen waarbij de chauffeurs er financieel fors op achteruit gingen. Onaanvaardbaar voor ons!


Gebrek aan chauffeurs leidt tot creativiteit bij transportfirma’s

Veel transportfirma’s hebben het moeilijk om chauffeurs te vinden én te houden. De lage lonen in de sector liggen grotendeels aan de basis van het chauffeurstekort. De slechte financiële verloning en de grote flexibiliteit die van de chauffeurs wordt gevraagd, leiden ertoe dat het beroep niet aantrekkelijk meer is voor werknemers. Zeker jonge chauffeurs haken af en zoeken een job als vrachtwagenchauffeur in andere sectoren, waar de uurlonen een stuk hoger liggen. De voorbije maanden hebben veel bedrijven dan ook buiten de werkgeversfederaties om met de vakbonden akkoorden afgesloten waarbij zij de chauffeurs kunnen “verleiden” om toch bij hen aan de slag te gaan en te blijven door bijvoorbeeld hogere anciënniteitstoeslagen en premies uit te betalen.


UPTR, TLV en Febetra schrijven met dubbel krijt

De werkgeversfederaties blijven halsstarrig bij hun standpunt: alleen het minimum van het minimum is mogelijk voor de chauffeurs. Zij hadden zich nochtans bereid verklaard “om de excel-tabelletjes nog een keer te laten draaien”, om te zien wat er voor de lonen mogelijk was. Loze beloften, blijkt nu. Bovendien willen zij enkel onderhandelen over de koppeling van de lonen binnen de loonnorm 2019-2020. Dat wil dus zeggen dat zij deze koppeling van de lonen aan de functieclassificatie opnieuw willen aanrekenen op de kap van de chauffeurs, terwijl deze verrekening vier jaar geleden al gebeurde in de sectoronderhandelingen.


Met een kluitje in het riet? We denken het niet!

Het laatste voorstel van de werkgeversfederaties om de koppeling met de lonen in een werkgroep te bespreken, is opnieuw een lege doos. Een kluitje om ons in het riet te sturen. Een voorstel dat geen brood op de plank brengt voor de vrachtwagenchauffeurs.

BTB is blijkbaar de enige vakbond die niet in de patronale val trapt. Andere bonden laten zich misleiden door uitgestoken handen van patronale federaties, handen waar niets inzit. We blijven dus alleen aan de kar trekken om jullie belangen te verdedigen. Maar daarvoor hebben we ook jullie hulp nodig!

Kaart het probleem dus opnieuw aan bij jullie werkgever. Om hem ertoe aan te zetten om dit met de werkgeversfederatie waarbij zij zijn aangesloten te bespreken. Om hiertegen te protesteren bij UPTR, Febetra of TLV. Ook deze federaties moeten de wensen van hun aangeslotenen respecteren, net zoals wij jullie belangen verdedigen.

 

Download het pamflet (pdf).

Download de affiche (pdf).