Blijven transportarbeiders tweederangsburgers voor Europa?

De Europese Raad van Ministers bereikte vannacht een akkoord over de Mobility Package.

Volgens de transportministers garandeert dit akkoord een evenwicht tussen de loon- en arbeidsvoorwaarden van de transportarbeiders en het vrije verkeer van diensten. Het zou ook de interpretatie van de regels door de landen zelf uitsluiten en controles op nationaal niveau vergemakkelijken. Maar is dat ook werkelijk zo?

 

Wat zijn de positieve elementen?

Frank Moreels, Federaal Secretaris BTB Wegvervoer & Logistiek: “Wij zijn zeer blij dat de Europese Transportministers toch hebben ingezien dat het anno 2018 niet meer kan dat vrachtwagen-chauffeurs hun lange, wekelijkse rust in de kabine van hun camion moeten doorbrengen. Zowel vanuit sociaal oogpunt als voor de verkeersveiligheid is dit een stap in de goede richting.”

Het is ook positief dat er door middel van de “slimme tachograaf” meer controles mogelijk zullen zijn op cabotage. Feit is wel dat de vrachtwagens bestemd voor internationale transportopdrachten pas vanaf eind 2024 verplicht met zo’n slimme tachograaf moeten worden uitgerust. Wil Europa ernstig werk maken van deze controles, dan moet deze datum aanzienlijk worden vervroegd, zoals trouwens ook door het Europees Parlement reeds werd voorgesteld. Ook hoe en door wie deze controles in de toekomst zullen gebeuren is nog ver van duidelijk.

 

De keerzijde van de medaille

De cabotageregels (maximum 3 operaties binnen 7 dagen) blijven behouden. Om systematische cabotage te vermijden, wordt er ook een “cooling off” periode van 5 dagen ingevoerd, waarbij de vrachtwagen in hetzelfde land geen cabotageopdrachten mag uitvoeren. Over de chauffeur wordt met geen woord gerept.

De opdrachtgever moet het werkschema van de chauffeur zo organiseren dat hij minstens elke vier weken één keer naar het bedrijf (dus zelfs niet naar huis) kan terugkeren. BTB vreest dat de druk van de werkgevers op de vrachtwagenchauffeurs om niet van deze gelegenheid gebruik te maken groot zal zijn. Opnieuw zullen de chauffeurs dus in de kou blijven staan.

Frank Moreels: “Verder is dit akkoord volgens ons een gemiste kans om het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats duidelijk te stellen. Er blijven te veel uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de bijkomende activiteit om te laden of lossen op de weg naar of van het land van bestemming. Wij hopen dan ook dat het Europees Parlement het voorstel dat nu op tafel ligt verder kan finetunen, zodat dit voor de chauffeurs een echte verbetering van hun loon- en arbeidsvoorwaarden meebrengt.”