Staking bij Aviapartner stond in de sterren geschreven

Het stond in de sterren geschreven dat er bij Aviapartner acties gingen uitbreken.

Sinds de staking in januari 2018 werd op geen enkel niveau vooruitgang geboekt. Toen zaten we aan de onderhandelingstafel met 8 punten. In plaats van oplossingen te bieden, creëerde Aviapartner alleen maar extra problemen.

 

Sedert januari onderhandelingen met sociaal bemiddelaar

Op verzoek van BTB was een sociaal bemiddelaar van de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en Sociaal Overleg de voorbije maanden aanwezig op 6 verzoeningsvergaderingen. Sandra Langenus, gewestelijk secretaris BTB Brussel/Vlaams- Brabant : “Toch werd er niets geregeld door de directie. Men bleef bewust werken met structurele onderbezetting op de werkvloer, lonen van de werknemers waren niet in orde, de re-integratieprocedure van zieke werknemers wordt niet gerespecteerd, de overuren verminderden niet maar zijn fors toegenomen, ploegbazen tekenen geen laadplan meer af omdat ze niet zeker zijn dat de veiligheid is gerespecteerd,.... Een vliegtuig met 180 mensen in de lucht sturen, zonder 100% safe te zijn, is een verantwoordelijkheid die velen niet meer wensen te nemen, terecht uiteraard!”

 

Verplicht werken met verouderd materiaal

Het materiaal dat de bagagisten moeten gebruik is niet up-to-date en vaak al tientallen jaren oud. Sandra Langenus : “Het werkt vaak niet zoals het hoort. Er ontbreken spiegels, zetels,veiligheidsgordels,...er is hier absoluut geen beleid over. Maar er is wel geld om een manager te betalen die de arbeiders op tarmac achtervolgt om een sanctie uit te schrijven indien hij zijn veiligheidsgordel niet draagt in dat toevallige voertuig dat er wel nog één heeft. Dit is pure kafka.”

 

Niet correcte betaling premie directe aanleiding van nieuwe actie

Er is geen respect voor de werknemers door de directie, wat zich uitte in de niet-correcte betaling van een premie. Sandra Langenus : “Tijdens de onderhandelingen werd overgekomen dat een premie van 250 euro zou worden uitbetaald voor eind september. Deze premie werd pas midden deze week gestort, maar de directie hanteerde een niet-afgesproken systeem van pro-rata berekening waardoor quasi niemand het volledige bedrag heeft ontvangen. Men heeft geprobeerd enkele duizenden euro’s te besparen om er nu honderdduizenden te verliezen aan een staking... We begrijpen absoluut dat de passagiers boos zijn. We hopen alleen dat ze dit zijn op de juiste mensen, nl. de directie die een compleet wanbeleid voert en deze staking absoluut had kunnen vermijden.”